Udvælgelse og kriterier

Hvordan er de 10 kandidater til Danmarks Smukkeste Stationsby udvalgt og efter hvilke kriterier? Og hvem har gjort det?

 

Stationsbyerne er udvalgt af et panel af eksperter, der har set på en bruttoliste med ca. 60 stationsbyer og derfor givet karakter til de enkelte byer. De har bl.a. set på, hvor mange oprindelige bygninger der er tilbage, i hvilken stand de er, samt hvor meget af den oprindelige stationsby-struktur, man stadig kan fornemme.

Eksperterne er:

• Peter Dragsbo, Tidligere direktør for Museum Sønderjylland og forfatter til flere bøger om bygningskultur og arkitektur.
• Henrik Harnow, direktør for Museum Sønderjylland og tidligere direktør for Jernbanemuseet.
• Mette Thøgersen, Leder af Nyborg Slot & Kulturarv, forfatter til afhandling om urbaniseringen af landdistrikterne.
• Simon Ostenfeld Pedersen, Lektor ved Aarhus Arkitektskole samt leder af projektet ”Screening af Danmarks kulturmiljøer.”
• Claus M. Smidt, Seniorforsker, tidligere museumsdirektør, mag. art. og forfatter til en række bøger om by- og arkitekturhistorie.

Kriterierne for udvælgelse og karaktergivning har været:

1. Station, intakt spor eller tracé, banevandtårn,remise o.l.
2. Forekomsten af oprindelige bygninger med nuværende eller tidligere enkeltfunktioner (apotek, købmandsgård, jernbanehotel, skole, mejeri, forsamlingshus, småindustri, missionshus m.fl.).
3. Hovedgade med handelsfunktioner, særligt fremtrædende forretningsejendomme med markører (påskrift på gavl, skilt, let genkendelighed osv.) og med så få huller som muligt.
4. Boligbebyggelse fra anlæggelsen.
5. Senere generationer af bebyggelse (byhuse med frontispice, villaer).

Efter karaktergivning er der udregnet et gennemsnit. Derudover er der sikret en geografisk spredning, så der er stationsbyer med fra de fleste dele af landet.

Gå til afstemningen