BYFOs medlemsundersøgelse er færdig

I februar udsendte BYFO en medlemsundersøgelse til ejerne af de fredede bygninger. 420 medlemmer svarede og kom med en lang række input, som BYFO vil bruge til at lægge kursen og forbedre sin service overfor medlemmerne.

Tanken med at gennemføre en medlemsundersøgelse var, at få at få svar på hvad BYFOs medlemmer mener, at foreningen bør prioritere højest. Derudover var det også at få en idé om, hvorvidt sekretariatets service lever op til medlemmernes forventning.

Overordnet set var der megen ros til foreningens arbejde, men også både nogle utilfredse medlemmer og nogle konstruktive forslag til forbedring.

I forhold til sekretariatets service er der stor tilfredshed med skatteberegningen, som også er det foreningens medlemmer benytter sig af i overvejende grad. Der er helt klart et potentiale i at få flere til at benytte sig af den anden rådgivning BYFO kan tilbyde. Derudover er der en udfordring med forsikringsrådgivningen, som nok også afspejler, at det kan være vanskeligt at finde de gode løsninger i et marked, hvor forsikringsselskaberne har øget præmien for de fredede bygninger. 23% af de BYFO-medlemmer, der har modtaget rådgivning på forsikringsområdet, er således ikke tilfredse.

I forhold til udfordringerne ved at eje et fredet hus, er medlemmerne ikke en homogen masse, men prioriterer forskelligt. Der danner sig et billede af, at både krav og restriktioner samt sagsbehandling fra myndighedernes side er problem – men dog et mindre et. Prisen på håndværk og materialer er derimod samlet problematisk for 80% af medlemmerne og et stort problem for hele 43%, hvorimod problemet med at finde kvalificerede håndværkere og rådgivere er noget mindre.

Når det handler om hvad der kunne gøre en forskel for ejerne, var det ikke overaskende mere direkte støtte og et højere fradrag via forfald pr. år., som var blandt topscorerne. Derimod var færre restriktioner i forhold til bygningsarbejder længere nede på listen, ligesom tidlig rådgivning fra Kulturstyrelsen heller ikke var en topprioritet. Bedre eller billigere forsikring er helt klart også blandt de væsentligste ønsker hos BYFOs medlemmer.

Næsten 100 personer kom også med kommentarer og forslag der overordnet set fordelte sig efter ovenstående diagram. Den blå er ros til sekretariatet, den orange var kommentarer omkring den manglende støtte og derefter kommentarer omkring for dyrt medlemskab, behovet for bedre forsikringer, klager over Slots- og Kulturstyrelsen, kritik af for meget fokus på herregårde samt ønske om mere fokus på områder uden for de store byer.

“Vi er utrolig glade for svarene fra vores medlemmer og det engagement, der ligger i de mange kommentarer. Vi har læst dem alle og vil bruge både kommentarer og undersøgelsens resultater til at prioritere vores indsats skarpere og til at forbedre vores service på de områder, hvor det halter. Der er heldigvis overordnet set en stor tilfredshed, med det arbejder vi udfører, men vi har helt klart også områder, hvor vi kan skabe et endnu bedre BYFO”, siger Birthe Iuel, formand for BYFO.