Borgmester utilfreds med fredning

Uglegårdsskolen. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen.

Smagsdommeri og unødvendig statslig indblanding, kalder borgmester Niels Hörup (V) det for i Sydkysten. Skolen og haveanlægget, der også er omfattet af fredningen, er fra 1974 og tegnet af Haldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen. At der er tale om en fredning af et forholdsvist nyt anlæg er i øvrigt også faldet borgmesteren for brystet. Dette sker kun efter en undtagelsesbestemmelse, der omfatter særlig værdifuld kulturarv.

“Solrød Kommune har gennem ca. 40 år brugt mange ressourcer på at vedligeholde og udvikle skolen, og det vil vi også gøre fremover. Det behøver vi ikke en fredning for at garantere – en fredning, der endda tager udgangspunkt i en undtagelsesbestemmelse. Bare fordi staten kan blande sig, betyder det ikke, at den skal, og jeg ser fredningen som en indgriben i det kommunale selvstyre”, siger borgmesteren til Sydkysten.

For styrelsen er formålet med fredningen bl.a. at bevare et kulturhistorisk og arkitektonisk eksempel på en folkeskole fra 1970’erne, der på fremragende vis eksemplificerer flere af datidens toneangivende arkitektoniske og pædagogiske principper.

Læs artikel i Sydkysten

Læs om fredningen hos Slots- og Kulturstyrelsen