Kulturarv i Kina flyttes 100 meter

Bygningen ligger i Wuhan i det centrale Kina. Brandstationen er opført i starten af 1900-tallet, da byens købmænd gik sammen for at samle ind, så de kunne få brandbeskyttelse i de centrale byrum. P.g.a. planlagt nybyggeri kan den ikke blive liggende, men i steder for at nedrive har man løsnet bygningen helt fra sit fundament og støbt seks betonspor som den kan flyttes 90 meter parallelt nedad.

Noget tyder på, at bevidstheden omkring det tabte er ved at sprede sig og skabe fokus på at bevare mere af det der er tilbage. I oktober 2015 blev der afholdt Heritage Preservation China i Jinan i Shandong provinsen. Messen var organiseret af Denkmal messen, der holder til i Leipzig, og præsenterede bl.a. europæisk ekspertise inden for bevaring, restaurering og museums-teknologi.

Læs artikel i Peoples Daily

Læs om Heritage Preservation China