Borgermøde om fredning på Nyholm

Da en udvidelse af den eksisterende fredning af Nyholm er i høring netop nu, har Slots- og Kulturstyrelsen taget initiativ til et borgermøde om Nyholm

Foto: Slots- og Kulturstyrelsen

 

Pressemeddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen

 

Der er plads til cirka 120 personer på borgermødet, hvor pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding er ikke nødvendig. Borgermødet finder sted:

Onsdag den 6. oktober kl. 19.00 til 20.15 på Søofficersskolen, H.C. Sneedorffs Allé 3, 1439 København K.

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:
”Nyholm rummer en ganske særlig historie om Danmark som søfartsnation og hjemsted for flåden siden 1690. Derfor skal udviklingen af området også ske under hensyntagen til områdets helt unikke historie. Slots- og Kulturstyrelsen har fået udarbejdet en rapport, der kommer med en række anbefalinger til bevaring og udvikling af området, og sammen med indkomne høringssvar og input vil rapporten indgå i det videre arbejde med at skabe en holdbar byudvikling af området med respekt for historien. Det vil vi gerne fortælle mere om, og vi vil naturligvis også gerne høre, hvilke spørgsmål borgerne sidder med, og derfor afholder vi nu et borgermøde ude på Nyholm.”

På borgermødet vil Merete Lind Mikkelsen, som er chef for Slots- og Kulturstyrelsens enhed for fredede bygninger i Center for Kulturarv, fortælle om arbejdet med fredningsudvidelsen på Nyholm. Derefter vil arkitekterne bag rapporten, der er udført i et samarbejde mellem Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Varmings Tegnestue, gennemgå deres anbefalinger til Slots- og Kulturstyrelsen.

Fakta om udvidelse af fredningen på Nyholm
Ved udgangen af 2020 satte Slots- og Kulturstyrelsen en høring i gang om en udvidelse af den eksisterende fredning på Nyholm. Høringen, som oprindeligt havde høringsfrist i slutningen af august måned, men blev forlænget, løber frem til torsdag den 28. oktober 2021.

Slots- og Kulturstyrelsen har i forbindelse med forslaget om fredningsudvidelsen fået udarbejdet en undersøgelse af bygninger og omgivelser på Nyholm. Der er efterfølgende udarbejdet en rapport, som kommer med en række anbefalinger.

Læs mere om forslag om udvidelse af fredningen af Nyholm og læs rapporten

Læs nyheden ”Høring om udvidelse af Nyholm-fredning går nu i gang”

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Caspar Jørgensen, Slots- og Kulturstyrelsen, caj@slks.dk, tlf.: 33 74 51 88
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95