Bliv klog på beton – kom på kulturhistorisk rejse

Branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri inviterer på en kulturhistorisk rejse igennem tiderne, hvor du kan blive klogere på, hvorfor beton er bevaringsværdig. Det sker ved fem ekskursioner og seks foredrag, hvor du kan se og høre om fem betonbygninger fra hver deres epoke. Rådgivere, entreprenører og bygherrer fortæller historierne og svarer på, hvorfor betonbyggeri er bevaringsværdigt, og hvordan vi bevarer det bedst.

Arkitekt Grethe Pontoppidan - tilrettelægger af foredragsrækken. Foto: Tom Jersø

Igennem mere end 150 år har beton været et moderne materiale, og er i dag det mest brugte byggemateriale. Det 20. århundredes moderne arkitektur er nu historie, og beton er blevet bevaringsværdigt. Betonen bærer på store historier om samfundsforhold, industri og håndværk, mennesker og kultur.

Dermed får betonbevaring et kulturarvsperspektiv, som fører til spørgsmål som, hvorfor skal vi bevare betonbyggeri, og hvordan gør vi det bedst muligt.

– Hvis vi skal forstå beton som andet end et praktisk, nutidigt byggemateriale, skal vi til at omfavne betonen i et langt bredere, kulturhistorisk perspektiv, mener arkitekt Grethe Pontoppidan, indehaver af arkitekturet ApS, der har tilrettelagt foredragsrækken med titlen ”Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det?” for Dansk Beton. Det er sket i samarbejde med direktør Torben Seir og konservator Sanne Spile fra Seir Materialeanalyse A/S samt ingeniørdocent ved DTU Tommy Johansen.

– Vi vil med foredragsrækken gerne lægge op til debat om de mange aspekter med både tekniske og idémæssige udfordringer og muligheder, vi står over for med bevaring af de historiske betonbyggerier, siger Dorthe Mathiesen, branchedirektør i Dansk Beton.

Mangel på viden om historisk beton
Internationalt bliver der i de store kulturarvsorganisationer talt meget om udfordringer ved og muligheder for bevaring af historiske betonbyggerier. Fx har Getty Conservation Institute i USA samlet teknikere og kulturarvseksperter og har igennem flere år holdt seminarer og givet støtte til restaureringsprojekter om betonbevaring. Men i Danmark er der endnu intet sket.

– I Danmark mangler vi fagfolk, der har bred viden om beton i historisk perspektiv. Arkitekter fokuserer på betonens rolle som materiale i arkitekturen, og ingeniørerne kigger på betonen som konstruktionsmateriale. Men beton handler både om arkitektur, materialer, teknologiudvikling og kulturarv, mener Grethe Pontoppidan.

Kom med og hør om beton som kulturarv
Den kulturhistoriske rejse starter på onsdag den 8. maj på Vestvolden, der repræsenterer beton før 1890´erne, og hvor vi skal se på uarmeret beton. Og rejsen slutter i 70´ernes på Herlev Hospital med fokus på brutalismen. Ved arrangementet den 13. maj lægger den internationalt anerkendte bevaringsarkitekt Gunny Harboe op til debat om bevaring af beton som kulturarv.

De seks arrangementer om Historisk Beton er:

8. maj – Beton før 1890’erne: Den uarmerede beton/Vestvolden – udsolgt
13. maj – Betonbevaring i internationalt perspektiv
5. juni – Beton fra 1930’erne: Den tidlige jernbeton/Overformynderiet og Palægaragerne
12. juni – Beton fra 1950’erne: Beton griber om sig/Vestbadet
21. august – Beton fra 1960’erne: Betonelementer/Høje Gladsaxe
4. september – Beton fra 1970’erne: Brutalisme og skala/ Herlev Hospital

Dansk Betonforening er medarrangør.

Du kan downloade invitationen til alle seks fyraftensmøder her

Eller tilmelde dig hvert enkelt arrangement via de nedenstående links.

Tilmelding til events:

Før 1890’erne – Den uarmerede beton
Sted: Vestvolden
Dato: onsdag den 8. maj

Udsolgt

Intermezzo – Beton, bevaring og kulturarv
Sted: Vandflyverhangaren
Dato: mandag den 13. maj

Tilmeld event

1930’erne – Den tidlige jernbeton
Sted: Overformynderiet og Palægaragerne
Dato: onsdag den 5. juni

Tilmeld event

1950’erne – Beton griber om sig
Sted: Vestbad
Dato: onsdag den 12. juni

Tilmeld event

1960’erne – Betonelementer
Sted: Høje Gladsaxe
Dato: onsdag den 21. august

Tilmeld event

1970’erne – Brutalisme og skala
Sted: Herlev Hospital
Dato: onsdag den 4. september

Tilmeld event