Bindesbøll Byen i Aarhus møder protester

Psykiatrisk Hospital i Aarhus, også kendt som Jydske Asyl, flytter til Skejby i 2019. Det efterlader spillerum for en helt ny bydel kaldet Bindesbøll Byen. 1.200 nye boliger skal rykke ind i det tidligere parkområde, hvor psykiatriske patienter i over 150 år har nydt godt af natur, fred og ro. 110.000 kvm. kommer det til at fylde, og stregerne skal tegnes af Arkitema Architects. 190 af boligerne skal være almene og udbydes af AAB.

De nye blandede boligtyper er klyngehuse, rækkehuse og mindre karreer, som for det meste er to-tre etager høje. Men visse steder skal byggeriet nå fire etager. Både naboer og politikere finder planerne for vidtløftige. Det meste af omgivelserne er bebygget i halvanden etage, mens den nye bydel skal rejse sig højere end hospitalets to etager. ”Det virker for bombastisk og næsten som en mur mod de nærmeste naboer”, udtaler Gert Bjerregaard fra Venstre.

Psykiatrisk Hospital er et af de tidligste historicistiske byggerier i Danmark. Komplekset er opført 1849-52 af efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Gottlieb Bindesbøll, men imiterer 1600-tallets hollandske renæssancestil. Institutionen var et stort skridt fremad i retning af en mere human og videnskabelig behandling af sindslidende.

Tidligere har beslutningen om at sløjfe hospitalets gamle kirkegård vakt stort postyr. Den verserende debat kan følges i Århus Stiftstidende. Kirkegården blev nedlagt i 1962, men rummer de jordiske rester af 2.148 mennesker. Lokalt Kulturmiljøråd, Risskov Kirke, Foreningen for Kirkegårdskultur, Den Gamle By, biskop Henrik Wigh-Poulsen og flere borgere har opfordret til at bevare kirkegården i sammenhæng med hospitalet – både af hensyn til gravfreden og for at fastholde et stykke danmarkshistorie.

“Selv om kirkegården er af nyere dato, kan jeg ikke se, at den er mindre bevaringsværdig end middelalderkirkegårde, som er omfattet af museumsloven”, pointerer Lars Krants, der er overinspektør ved Moesgårds Museum og medlem af Lokalt Kulturmiljøråd. Han og mange andre er fortørnede over, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke har brugt sin mulighed for at nedlægge veto mod nedlæggelse af kirkegården.

Trods de talrige indvendinger har rådmand Kristian Würtz (S) besluttet at gå videre med lokalplanforslaget, som bulldozer skeletterne og giver Region Midtjylland en indtægt på 100 mio. kr. ved salg af grunden. Nu vil en høringsperiode vise, hvor sagen ender.

Læs artiklen om Bindesbøll Byen i Jyllands-Posten Aarhus

Læs artiklen om den gamle kirkegård i Århus Stiftstidende

Jydske Asyl hos 1001 fortællinger om Danmark