Toldboden i Nakskov skal udvikles

KILDE: Realdania

Dermed kunne Honnørkajen og Havnebygningen, der bl.a.  indeholder Skibs- og Søfartsmuseet, også bringes i spil som del af et rekreativt miljø i Nakskov havn. 

Styregruppen bad Arkitektfirmaet v/ Kristian Ly Serena udarbejde et skitseforslag for de 2 bygninger, de nedlagte færgelejer samt Honnørkajen. 

Støtten fra Realdania og Lolland kommune vil de kommende måneder blive brugt til at gennemføre en forundersøgelse for udvikling af Honnørkajen i Nakskov, så stedet kan bruges som udgangspunkt for oplevelser på fjorden, herunder skabe sammenhæng mellem havneområdet og den øvrige del af byen. 

Forundersøgelsen vil ligeledes omfatte en markedsundersøgelse og forretningsplan i forhold til bygningens indhold, antal besøgende samt økonomi for det samlede projekt. 

Nakskov Fjord er netop blevet certificeret som Naturpark af Friluftsrådet. 

”De to markante bevaringsværdige bygninger på havnefronten i Nakskov rummer et væsentligt potentiale for byens kommende udvikling. Toldboden kan sammen med Havnebygningen og med revitaliseringen af Honnørkajen danne en flot samlet port til oplevelserne på fjorden. Der er rigtig gode muligheder for at få skabt et ”ny” attraktion på havnen til gavn for hele byen,” siger projektleder i Realdania, Eske Møller. 

”Toldboden og området ved Honnørkajen er et vigtigt led i en harmonisk udvikling af bymiljø og erhvervsmæssig havnedrift. Der arbejdes bevidst med løsninger som klart tilgodeser mulighederne for den erhvervsmæssige udvikling. Projektet gør samtidig Nakskov Havn til et spændende midtpunkt for kultur og udgangspunkt for oplevelser på fjorden, som kan sikre et levende bymiljø på havnen,” udtaler havnechef Jørgen Buhl. 

”Arbejdsgruppen, der har arbejdet med kulturhusprojektet i Nakskov, har peget på Toldboden som ønsket kulturhus og har leveret et flot stykke forarbejde. Projektet har nu udviklet sig til, om muligt, også at omfatte havnebygningen ved Honnørkajen. Dette udvidede projekt vil gøre et nyt kulturhus endnu mere mangfoldigt, og stedet vil være enormt spændende som kulturelt samlingspunkt i Nakskov. Stedet vil spille fantastisk godt sammen med både Nakskov Fjord og byens kerne. Jeg er derfor meget glad for at Realdania har valgt at støtte et udvidet forprojekt med kr. 300.000. Det giver nu mulighed for at fortsætte arbejdet,” siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Lolland Kommune, Heino Knudsen. 

”Toldboden og Havnebygningen er ikke kun ikoniske bygninger for Nakskov placeret ved indsejlingen til Nakskov Havn, men er også eksemplariske for ”Bedre Byggeskik” den stilperiode i dansk arkitektur (1915-1940), der tog udgangspunkt i ældre dansk byggeskik og overlappede nyklassicismen,”  siger bychef Niels Halm.

Læs nyheden hos Realdania