Vurderingsmæssig omkategorisering fra landbrug til ejerbolig – og tilbage igen 

Mange ejere af mindre landbrug, har måttet konstatere, at der i forbindelse med udsendelse af de nye foreløbige ejendomsvurderinger, er sket en såkaldt omkategorisering af deres ejendom fra landbrug til ejerbolig. Dette medfører at disse ejendomme får samme skattemæssige status som ethvert andet parcelhus eller lignende enfamiliehus.

Tegning: www.internationalman.com

Mange ejere af mindre landbrug, har måttet konstatere, at der i forbindelse med udsendelse af de nye foreløbige ejendomsvurderinger, er sket en såkaldt omkategorisering af deres ejendom fra landbrug til ejerbolig. Dette medfører at disse ejendomme får samme skattemæssige status som ethvert andet parcelhus. I forvejen er det bekosteligt løbende at vedligeholde disse bevaringsværdige landejendomme og bliver det fremover endnu dyrere, kan det blive svært at sælge ejendommene igen. Denne omkategorisering kan således, efter omstændighederne, have uheldige konsekvenser.

Historiske Huse har været et medlem behjælpelig i en klagesag. Se vores formulering af begrundet klageskrivelse her: Paaklage til Skatteankenævnet 2023  Myndighederne revurderede herefter sagen, og kom frem til en ændret indstilling nemlig, at ejendommen alligevel skulle kategoriseres som landbrugsejendom.

Dejligt for medlemmet, dejligt for kulturarven og dejligt at kunne konstatere, at der trods alt er mulighed for at finde lydhørhed hos Skattemyndighederne.

Står du i en lignende situation, er du velkommen til at kontakte os.