Vurdering af bygningsfredningsloven

Bygningsfredningsloven er baseret på historiske forhold, som ikke længere er til stede, og administrationen af bestemmelserne er utidssvarende. Det er den klare konklusion fra advokat Morten Ruben Brahe, Viltoft Advokater, der på opdrag af Historiske Huse har udarbejdet et notat vedrørende udvalgte paragraffer i Bygningsfredningsloven.

Historiske Huse har ønsket en redegørelse for intentionerne bag bygningsfredningsloven og hvorvidt disse intentioner stadig kommer til udtryk i administrationen af loven.

Advokat Morten Ruben Brahe konkluderer, at den præmis, hvorpå bygningsfredningsloven er blevet gennemført, igennem de seneste, godt 100 år, har ændret sig betragteligt. I de politiske drøftelser forud for lovens vedtagelse i 1918, fremgår det, at man var opmærksom på, at det ikke ville eller skulle belaste ejerne, at bygningerne blev fredet:

Med vedtagelsen af bygningsfredningsloven i 1918 blev der indført en erstatningsfri regulering af bygningsfredning for at værne om bygninger af væsentlig arkitektonisk og kulturhistorisk betydning mod nedrivning.

Læs Morten Ruben Brahes sammenfatning her:  Notat – vurdering af bygningsfredningsloven

Medlemmer af Historiske Huse er meget velkomne til at ringe til Historiske Huses jurist, Lorens Hansen, på tlf.: 40 80 33 33 eller skrive på mail: leh@historiskehuse.dk for spørgsmål.