Vordingborg præmierer bygningskultur

undefined

Morten Reenbergs Gård i Stege.

2 præmieringer og 5 påskønnelser blev der plads til, da Vordingborg Kommune den 29. september satte pris på arkitektur og restaureringer i kommunen. Disse blev udvalgt blandt 25 indstillede kandidater.

Præmieringsudvalget består af repræsentanter blandt lokale politikere, bevaringsforeninger og facaderåd, samt udefrakommende medlemmer i Arkitektforeningen. I alt 11 medlemmer, med forskellig baggrund og forskellige holdninger, som i sidste ende var enige om præmieringerne.

De præmierede var:

Danmarks Borgcenter ruinterræn, Vordingborg – nybygning / anlæg

Borgcenteret er præmieret og fremhæves for en samlet indsats med etablering af ny udstillingsbygning, indretning og møblering af ruinterrænet, samt genetablering af borgens voldgrave, der forstærker hinanden i en integreret helhed.

Morten Reenbergs Gård, Stege – restaurering

Morten Reenbergs Gård har i de sidste par år gennemgået en omfattende renovering, der er præmieret for en fremragende restaurering af Steges ældste verdslige hus, der har bevaret husets historie og sjæl, og er moderniseret til nye, spændende funktioner – til glæde for brugerne og berigelse af det historiske bymiljø.

Frederiksminde Anlæg, Præstø – anlæg

Anlægget har gennemgået en vellykket bearbejdning og videreførelse af det eksisterende anlæg, der forstærker anlægget som offentligt byrum, der fungerer uafhængigt af Hotel Frederiksminde, men samtidig respekterer sammenhængen med hotellet.

Præstø Overdrev 24 – restaurering

Udvalget påskønner det nænsomme løbende vedligehold og nylige renovering, der smukt fastholder bygningens karakter, uden tilføjelse af fremmede (nutidige) elementer.

Køng Spindeskole – restaurering

Der er foretaget en gennemgribende og fin restaurering af Spindeskolen, der fremhæves sammen med det store arbejde og engagement, der ligger bag hele processen før og under restaureringen, blandt andet i relation til at sikre restaureringens finansiering.

Nyråd Bryghus – renovering

Det er særligt den grundlæggende indsats for, med egne midler, at fastholde en tidstypisk industribygning til nye anvendelser, der påskønnes af udvalget og samtidig udtrykker ønske om, at bygningernes bevaringsværdier også fremover vil blive sikret.

Kalvehave Labyrintpark – anlæg

Anlægget med parken er løbende udviklet over de seneste ti års tid, og fremstår nu udbygget med en beplantning, der danner fine rumligheder i en smuk og samlet helhed.

Se mere hos Vordingborg Kommune