Vinder til Nyborg Slot fundet

Kilde: Realdania

Den 30 marts blev vinderen af arkitektkonkurrencen om Nyborg Slot afsløret. Der er tale om et af de mest omfattende restaurerings- og byggeprojekter af sin slags i mange år – og det største på Nyborg Slot siden Christian III’s tid.

Kulturminister Bertel Haarder siger:
“Nyborg Slot og By spiller som Danmarks middelalderlige hovedstad en vigtig rolle i vores historie, hvor det var bindeledet mellem Øst- og Vestdanmark. Jeg glæder mig over vinderforslaget, der styrker fortællingen om en enestående epoke i den danske historie, og for alvor sætter Nyborgs unikke kulturarv på det internationale landkort.”

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, siger:
“Vinderprojektet bearbejder på fornem vis slot og omgivelser til et samlet, smukt og vel tilrettelagt kulturarvsområde til gavn og glæde for hele landet. Med den nye smukke multifunktionelle udformning skaber torvet en fantastisk ramme om byens mange arrangementer og events, og bidrager tillige stemningsfuldt til byens hverdagsliv.”

Direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Henrik Tvarnø siger:
“En omhyggelig restaurering af de eksisterende bygninger har længe været et stort ønske. De besøgende vil nu føle sig velkomne, både i tårnet og i kongefløjen. Dertil kommer et samlet greb, som vil give hele anlægget ny kraft og binde byens torv og slottet sammen. Det bliver en fornøjelse at opleve.”

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro siger:
“Restaurering og udvikling af Nyborg Slot til en ny kulturhistorisk attraktion er et projekt, hvor der både arkitektonisk og formidlingsmæssigt skabes noget helt enestående. Vinderprojektet skaber en samlet helhed af nyt og gammelt og slot og by, hvor det nye besøgs- og formidlingscenter bliver en stærk driver for udvikling i Nyborg området.”

Museumsdirektør for Østfyns Museer Erland Porsmose siger:
“Med vinderprojektet bygges nyt og historisk sammen til en helhed, der styrker forståelsen og oplevelsen af dette unikke sted i Danmarkshistorien: Danehofslottet i Nyborg. På museet ser vi frem til at kunne skabe en levende og engageret formidling for alle i de nye smukke og velfungerende rammer.”

Helt nyt borganlæg
Projektet omfatter ikke blot en meget væsentlig restaurering af det nuværende borganlæg, men også tilføjelse af en helt ny borgfløj, der skal rumme det nye formidlingscenter, samt en fortolkning af en ringmur, som tydeliggør opfattelsen af Nyborg Slot som en fæstning. 

En ny broforbindelse til slottet skal give de besøgende en forståelse for, hvordan man en gang ankom til borgen.

Den nye udstillingsfløj kommer til at ligge vinkelret på den eksisterende kongefløj og vil fungere som den fremtidige hovedindgang for besøgende. Kongefløjen restaureres og tilføjes ny brandsikring, opvarmning og handicapadgang til alle publikumsetager. Vagttårnet restaureres også samtidig med at der også sikres handicapadgang hertil.

Slotsholmen og slotskvarteret kommer til at fremstå som et sammenhængende område, der styrker oplevelsen af Nyborg særlige historie som fæstningsby. 

 Det samlede vinderteam består af Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med JaJa Architects ApS, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA.