Vestvolden får to nye broer

30. jul 2014 – Historie-Online

Partnerskabet bag revitaliseringen af Københavns Befæstning – Kulturstyrelsen, Realdania og Naturstyrelsen – har i samarbejde med kommunerne i Rødovre og Brøndby besluttet at bygge to nye broer over henholdsvis Jyllingevej og jernbanen mod Roskilde.

De to broer betyder, at brugerne af Vestvolden – alt fra cyklister over rulleskøjteløbere til fodgængere – fra midten af 2015 vil kunne bevæge sig ti kilometer fra Slotsherrensvej i nord til Gl. Køge Landevej i syd uden at skulle standse op for krydsende motortrafik.

Det forventes, at de to broer vil øge den bløde trafik på og langs volden, og på den måde vil broerne medvirke til, at der bliver større offentligt kendskab til anlægget og den spændende historie omkring Københavns Befæstning.

Opførelsen af de to broer sker med økonomisk støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje. På sigt bliver cykelruten på Vestvolden en del af supercykelsti-netværket, hvor cyklister får ekstra tryghed, sikkerhed og komfort.

Gå til Historie-Online

Læs mere på www.befaestningen.dk