Værdien af europas historiske huse kortlagt

Det første pan-europæiske studie, der undersøger værdien af den familie-ejede byggede kulturarv er nu færdigt. Studiet er bestilt af EU-kommissionen . Det omfattende studie viser også eksempler på innovative og succesfulde forretningsmodeller og indeholder værktøjer, der kan hjælpe ejere med at udvikle kommercielle aktiviteter.

 

Studiet, der er støttet af EU, giver en bedre idé om den byggede kulturarvs betydning for Europa, både når det gælder økonomi, sociale forhold, miljø og bæredygtighed. De 1084 ejere fra hele Europa som er blevet interviewet har også givet en lang række indsigter i hvordan de historiske huse er sammenkædet med det omgivende samfund:

  • 55%  åbner deres hus og/eller omgivende landområder for besøgende og lokale
  • 44%  samarbejder med lokale foreninger og organisationer
  • 40% modtager skolebesøg og har undervisningsaktiviteter
  • 34% har frivillige tilknyttet
  • 50% har indenfor de sidste 3 år gennemført tiltag, der har energiforbedret ejendommen

Det endelige mål med studiet er både at øge bevidstheden om husenes værdi for det europæsike samfund, men også at identificere de behov ejerne har for at kunne udvikle forretningspotentialer, samfundsværdi og lokal tilknytning. Undersøgelsen giver således også en række politiske anbefalinger til Europa-Kommissionen og andre interessenter om, hvordan de kan støtte bæredygtigheden af ​​sektoren i Europa. Dette projekt er et vigtigt første skridt, og mange flere er nødvendige for at bevare vores fælles kulturarv overalt i Europa.

Studiet er gennemført af European Historic Houses Association i samarbejde med LEAD Agency.

Se et resume af undersøgelsens resultater

Prøv værktøj, der hjælper dig med at identificere en egnet forretningsmodel for dit hus