Indstil din kandidat til EUs Kulturarvspris

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards blev lanceret i 2002 af Europa-Kommissionen og er blevet arrangeret af Europa Nostra lige siden. Prisuddelingen hylder de bedste indsatser for kulturarven inden for bevaring, forvaltning, forskning, uddannelse og kommunikation. På denne måde bidrager priserne til en bredere anerkendelse af kulturarv som en strategisk ressource for europas samfund og økonomi. Fristen for indstilling af kandidater til 2020 er den 1. oktober.

 

Prisen hædrer hvert år op til 30 fremragende kulturarvspræstationer fra alle dele af Europa. Op til fire vælges som Grand Prix-vindere, og én modtager publikumsprisen via en online afstemning. Grand Prix-vindere modtager 10.000 € hver. Derudover tildeles to nye ILUCIDARE-specialpriser i 2020 og 2021 blandt de indsendte ansøgninger. ILUCIDARE er et projekt, der finansieres af EUs Horizon 2020 – forsknings- og innovationsprogram, med det formål at opbygge internationale forbindelser inden for kulturarvs-drevet innovation.

Specialjuryer bestående af uafhængige eksperter vurderer ansøgningerne og vælger vinderne i de fire kategorier.

1. Bevaring
Fremragende resultater inden for bevaring, forbedring og tilpasning til nye anvendelser af kulturarven.

2. Forskning
Fremragende forsknings- og vidensprojekter, der fører til konkrete resultater indenfor bevaring og forbedring af kulturarven i Europa.

3. Dedikeret service af enkeltpersoner eller organisationer
Åben for enkeltpersoner eller organisationer, hvis bidrag over lang tid udmærker sig inden for beskyttelse, bevaring og forbedring af kulturarven i Europa

4. Uddannelse, træning og bevidstgørelse
Fremragende initiativer relateret til uddannelse, træning og bevidstgørelse inden for bygget og/eller immateriel kulturarv, der fremmer og/eller bidrager til en bæredygtig udvikling af miljøet.

Læs mere og ansøg