Vær parat: Den 14. september kan du søge Bygningspuljen om tilskud

Hvis man har planer om at energirenovere dit fredede eller bevaringsværdige hus og vil have tilskud fra Bygningspuljen, så gør man klogt i at stå tidligt op og være klar med ansøgningen den 14. september, når puljen åbner. De 121 millioner kroner i Bygningspuljen fordeles nemlig efter først til mølleprincippet, så det gælder om at være hurtig.

Energirenovering står højt på dagsordenen både af hensyn til klimaet og den energikrise, som har ramt Danmark. Det betyder, at man som ejer af et bevaringsværdigt hus kan  søge om tilskud til udskiftning af facadevinduer og udskiftning af varmekilde til en varmepumpe. Er man derimod ejer af et fredet hus, så kan man trods Historiske Huses politiske arbejde og henvendelser til ministre, stadig kun søge om tilskud til  udskiftning af varmeform.

Et politisk flertal besluttede i  2021 at ændre på Bygningspuljen. Tilskuddet er nu kun til boliger med energimærke E, F og G – det gælder dog ikke for ansøgning om varmepumper.

Samtidig er  80 procent af Bygningspuljens midler blevet øremærket til skifte til varmepumpe. Samtidig bliver tilskudssatsen lavere end hidtil, så flere kan få tilskud. Dermed er der større chance for at få tilskud, hvis ansøgningen drejer sig om en  varmepumpe.

Bygningspuljen giver tilskud til at skifte opvarmningsform til varmepumpe, hvor den er  integreret i en kombinationsløsning med ventilation, så man får varmepumpe og ventilationsanlæg samtidig.

Der gives også tilskud til at erstatte elvarme med et nyt varmesystem baseret på vand. Det gælder både ved konvertering til fjernvarme og varmepumpe.

Da midlerne uddeles efter først til mølle-princippet, gælder det om at forberede sin ansøgning grundigt, så man kan være blandt dem, som får del i puljemidlerne. Der er meget, man skal  have styr på, når man søger. Det kan man læse mere om i Videncentret Bolius’ gode og grundige ansøgningsvejledning til Bygningspuljen.