Udvælgelse og kriterier

Hvordan er de 15 kandidater til Danmarks Smukkeste Havneområde udvalgt og efter hvilke kriterier? Og hvem har gjort det?

Dragør har været en af landets største skipperbyer.

 

Bag nomineringerne står et panel bestående af fem eksperter på området, der frivilligt har engageret sig i konkurrencen:

  • Henrik Harnow, direktør for Odense Bys Museer
  • Rene S. Christensen, forsknings- og samlingschef hos Danmarks Jernbanemuseum
  • Mette Guldberg, leder af Ribe Byhistoriske Arkiv og tidligere museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet
  • Caspar Jørgensen, specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen
  • Signe Hommelhoff, arkitekt og bestyrelsesmedlem i Bevaringsværdige Bygninger

Kriterierne for at udvælge de 15 kandidater 

Eksperterne har både vurderet større samlede havneområder i de store havnebyer og totale havneområder i de mindre provinshavne, der som regel rummer det hele i mindre skala. Vurderingen har således dækket:

  • Den komplette provinshavn med nærhed til byen og stor variation i bygninger og anlæg som rummer hele historien
  • Særligt fremtrædende havneområder af en vis størrelse med en bemærkelsesværdig eller prægnant bygningsmasse og gerne tilhørende velbevaret havneanlæg (fx.et værftsområde eller en silokaj eller en særlig industriel del af havnen).
  • Historisk vigtige havneområder, der har en anden funktion i dag, men stadig har bevaret de historiske spor

Havneanlægget skal gerne have kajmure, moler, jernbane eller rester af baneanlæg eller andre maritime spor som D’uc dalber (deviationspæle), kranspor o.l. Der er lagt vægt på geografisk spredning og også en vis diversitet, der kan vise bredden i Danmarks havneområder.

Stem på din favorit