Transformatortårne er også kulturarv

13. jun 2014 – Realdania

 I 1920 fik Jungshoved elektricitet, og i den forbindelse byggedes en del fine murede huse, der blev brugt som transformatorstationer. Tårnenes funktion var at transformere spændingen ned inden strømmen blev distribueret ud til de mindre lokaliteter og slutbrugerne via luftledninger fra transformatortårnene. Tårnene står derfor som en dokumentation af dengang Sjælland blev ”elektrisk”.

SEAS NVE lagde for nylig luftledningerne i jorden, og transformatortårnene stod til nedrivning. Men en gruppe ildsjæle fra Lokalrådet på Jungshoved besluttede, at de gamle tårne nu skal restaureres.

Det er tanken, at tårnene i fremtiden skal fungere som små turistinformationshuse. Jungshoved indgår nemlig som en del af Berlinruten, som er en cykelrute fra Berlin op gennem Skandinavien.

Husene er blevet overdraget til Lokalrådet på betingelse af, at de vil sætte dem i stand og sørge for drift og vedligeholdelse. Lokalrådet ønsker at benytte transformatorstationerne til info for turister med oplysning om flora og fauna, historiske seværdigheder, overnatningsmuligheder, turbeskrivelser m.v.

Adm. direktør Jesper Nygård, Realdania siger: ”De gamle transformatortårne repræsenterer et stykke Danmarkshistorie, som det er værd at bevare, og projektet passer fint ind i Realdanias fokus på landdistrikterne og forsøget på at skabe nyt liv i bygningsarven. Det er lokale, der her gør en indsats for både at bevare en markant tidstypisk bygningsarv og udnytte den til formidling overfor især cykelturister og derved bidrage til øget aktivitet i området.”

Projektet omfatter en istandsættelse af tårnene udvendig, så de fremstår i deres oprindelige “skikkelse”, samt en indvendig istandsættelse, så de kan bruges som små informationshuse, gerne sammen med udsmykning af lokale kunstnere.

Projektet vil understøtte tilgængelighed til og viden om Jungshoveds flotte natur, kulturelle oplevelser og kendskab til lokalhistorien.

Læs nyheder fra Realdania