Til kamp for Maribos Kulturarv

 

Bevaringsforeningen peger bl.a. på Granfeldts Gård, den katolske kirke og pakhuset i Qvades Gård som truet kulturarv i byen. Bevaringsforeningen blev stiftet for fem år siden, da Grandfeldts Gård sidst var nedrivningstruet, men har haft svært ved at få en dialog i gang med kommunen.

“Der kan opnås positive resultater ved større samarbejde på det bevaringsmæssige område, men det kræver positive holdninger til bevaring og mindre til nedrivning”, siger formand Jan Jørgensen til Folketidende.

I 2011 opgav Kulturstyrelsen en fredning af Granfeldtd Gård som i stedet blev erklæret bevaringsværdig. Dengand skrev styrelsen bl.a.:

Kulturarvsstyrelsen finder, at Granfeldts Gård i sin helhed har så store kulturhistoriske, arkitekturhistoriske og miljømæssige værdier, at det kan begrunde en udpegning som bevaringsværdig bygning. Bygningsanlægget står som et vidnesbyrd om landbrugets og købmandshandelens storhedstid i 1800-tallet. Det er tillige Maribos eneste bevarede repræsentant for de store købmandsgårde med mangfoldige aktiviteter, der tidligere prægede byen. 

Læs artikel i Folketidende