Slotfelt åbner igen

Den historiske lade Slotfelt ved Schackenborg Gods er blevet restaureret og gjort til omdrejningspunkt for formidling af Møgeltønders historie, kunst og kultur.

Foto: Praksis Arkitekter.

Efter et omfattende forstærkningsprojekt kan Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt, den historiske lade ved Schackenborg i Møgeltønder, nu genåbnes.

Fra lørdag den 4. juli vil Slotfelt være åben dagligt kl. 10.00-17.00. På grund af ferietiden kommer den officielle genåbning først til at foregå lørdag den 8. august kl. 13.00 under medvirken af Den Kgl. Livgarde og Tønders borgmester Laurids Rudebeck. Der vil desuden være mulighed for efter åbningen af Slotfelt at overvære Livgardens musikkorps koncert i slotsgården på Schackenborg.

Det var oktober-stormen i 2013, der beskadigede den historiske bygning så alvorligt, at den måtte lukkes for publikum, og der blev startet undersøgelser af, hvordan Slotfelt kan sikres mod fremtidige og kraftigere storme. I samarbejde med arkitekt Steffen Søndergaard og ingeniørfirmaet NIRAS lykkedes det at finde frem til en løsning, som via en bevilling på 1,25 mio. kr. fra Realdania nu er gennemført. 

Samtidig er udbedringer efter skaderne i 2013 på murværk, stråtag og porte gennemført i samarbejde med forsikringsselskabet Codan.

Der vil endvidere efter forslag fra arkitekt Steffen Søndergaard ske en udbygning af det dige, som forløber langs vestsiden af Slotfelt, så det også dækker bygningens sydvestlige hjørne. Der gennemføres også en mindre tilplantning på det nye dige-stykke i samarbejde med Tønder Kommune.

Slotfelt er et af regionens kulturelle fyrtårne, som nu kan lyse igen takket være den store opbakning fra Realdania, Tønder Kommune, Schackenborg Fonden og lokale ildsjæle. 

Det har været afgørende for genåbningen af Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt, at styregruppen har mødt stor velvilje og hjælp fra Realdania, som allerede i forbindelse med restaurering og indretning af den historiske bygning bidrog med en bevilling på ca. 11 mio. kr. Og Slotfelt havde inden oktober-stormen i 2013 et besøgstal på omkring 15.000 gæster årligt, ligesom laden er ramme om koncerter, møder og private arrangementer.

Slotfelt er et af regionens kulturelle fyrtårne, som nu kan lyse igen takket være den store opbakning fra Realdania, Tønder Kommune, Schackenborg Fonden og lokale ildsjæle.

Pressemeddelelsen er udsendt af Styregruppen for Guldhorn & Kulturcenter Slotfelt.

Se mere hos Guldhorn og Kulturcenter Slotfelt