Stor donation til Stubbekøbing Museum

undefined

Stubbekøbing Museum. Foto: Dorte Krøll.

Med den store donation fra A.P. Møller Fonden suppleret af et tidligere givet tilsagn om en støtte på 300.000 kr. fra Kulturstyrelsen kan museets bestyrelse nu igangsætte en tiltrængt udvendig istandsættelse af den smukke klassicistiske bygning, der blev opført som købmandsgård i 1847.

For nylig afsluttedes en indvendig istandsættelse af 1. salen, der nu kan anvendes til møder samt til kulturelle og private arrangementer. Den nye store donation fra A.P. Møller Fonden sikrer, at den smukke gamle bygning kan bevares som en vigtig del af købstadens kulturarv.  Bestyrelsens visioner om at udnytte den gamle købmandsgård til en kombination af et levende egnshistorisk museum og et mødested for byens borgere og turister er hermed hjulpet godt på vej.

En styregruppe nedsat af museets bestyrelse bistået af en ekspert i bygningsbevaring og A.P. Møller Fonden går nu i gang med at detailplanlægge istandsættelsesarbejderne.

Nærmere oplysninger ved henvendelse til formanden for museets bestyrelse:

Peter Braad, tlf. 22 32 78 58.