Bjørn Nørgaard advarer mod nedrivning af præstegårde

 

undefined

Jyderup Præstegård fra 1808 er en af dem, der står til nedrivning. Foto: Torben Lindegaard. 

I forlængelse af sagen hvor menighedsrådet vil nedrive Hinge Præstegård, samt sagen om nedrivning af  musikskolen i Ringkøbing går Bjørn Nørgaaard i rette med de af landets menighedsråd, som ikke er deres opgave som kulturforvaltere voksen:

Nu er det jo ikke menighedsrådenes private ejendom, men en del af vores fælles kristne kulturarv, som menighederne er sat til at forvalte, og som det fremgår af Matthæus (kapitel 25, vers 14-30), bør vi forvalte vores evner og talenter, jorden og naturen og anden ejendom bedst muligt og helst videregive det i bedre stand end den gave, vi fik lov at forvalte i den korte tid, vi får.

Og han fortsætter:

Menighedsrådene har fået en stadig større råderet over kirkerne og deres bygninger, og ingen af kirkens bygninger er fredede. Det ansvar forudsætter, at man lytter til kyndige folk fra Nationalmuseet, Kulturstyrelsen, den kongelige bygningsinspektør og Akademiet for de Skønne Kunster (der er ikke tale om tvang, men om rådgivning). Igennem rigtig mange år er det gået fint, og vores kirkelige kulturarv har menighedsrådene på de nævnte forudsætninger forvaltet smukt, og flere gør det helt sikkert stadig.

Han opfordrer Kirkeministeren til at gribe ind de steder, hvor man udelukkende tænker kortsigtet og vælger at nedrive f.eks. en 200 år gammel præstegård. Man kan med samme begrundelse nedrive de mange middelalderkirker.

Læs indlægget i Kristeligt Dagblad