Støtte til fredede bygninger på danske gårde

Bestyrelsen for William O. Berntsens fond har afsat midler til støtte for fredede bygninger på danske gårde på landet, dvs. til bygningsfredede bygninger på land- og/eller skovbrugsejendomme.

 

Støtten kan søges til vedligeholdelse og fornyelse af tag og fag, herunder facader, vinduer, døre, trappeafsatser m.v., restaurering og bevaring af indvendigt bygningsinteriør, samt installationer i tilknytning til de fredede bygninger, som f.eks. bro-, vold- og haveanlæg tilknyttet og bygningsfredet sammen med de fredede bygninger.  Støtten kan maximalt dække 50% af egen udgiften.

Det er en forudsætning for at kunne modtage støtte, at ansøgningsprojektet, kan rummes indenfor beskrivelsen, og at projektet er eller forinden udbetaling af støtten kan ske bliver godkendt af Kulturarvsstyrelsen. Det er tilstrækkeligt, at det dokumenteres at ansøgning om godkendelse hos Kulturarvsstyrelsen er indsendt senest på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsskemaet, der skal udfyldes og indsendes sammen med dokumentation, budgetter og tidsplaner, kan hentes på fondens hjemmeside:

www.berntsenfonden.dk

Ansøgningsfristen er mandag den 5. august 2019, kl. 12:00, på adressen:

William O. Berntsens fond,

c/o Mazanti Andersen Korsø-Jensen Advokatpartnerselskab,

att: Advokat Klavs von Lowzow

Amaliegade 10,

1256 København K.

E-mail:  kvl@mazanti.dk