Større råderum i de fredede bygningers funktionsrum

I mange tilfælde kan man nu bygge sit gamle køkken og badeværelse om ved blot at underrette Kulturstyrelsen.

Er køkkenet eller badet ikke over 50 år gammelt, ikke fra den tid, hvor huset oprindelig er bygget, og ombygningen kan laves uden at ændre på vægge, mure eller gulve, er det nok at sende et underretningsskema til Kulturstyrelsen og så komme i gang.

Med ændring af loven om bygningsfredning blev det fra april 2013 tilstrækkeligt at underrette Slots- og Kulturstyrelsen via et fortrykt skema, som findes på hjemmesiden. Der er dog også krav til dokumentation, som viser nuværende og fremtidig indretning.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse bekendtgørelsen her.