Solnedgangspladsen i Gl. Skagen skal have nyt liv

Frederikshavn Kommune og Grundejerforeningen Gammel Skagen præsenterede vinderprojektet ved det offentlige møde fredag den 26. februar på Kulturhus Kappelborg i Skagen sammen med de to andre forslag, fra det københavnske arkitektfirma SLA og det norske arkitektfirma Snøhetta.

Dommerkomiteens bedømmelse

En enig dommerkomite har udpeget forslaget som det bedst egnede til realisering, fordi det på en enkel og overbevisende måde skaber en attraktion, der ikke prøver at henlede opmærksomheden på sig selv, men som understreger de oplevelser, som forventningerne til stedet har skabt. Solnedgangspladsens åbenhed er blevet dramatiseret på en overbevisende måde.

Om forslaget

Forslaget består af to dele i fint samspil med hinanden: En solskive og en række nye klitter. Solskiven skal være over 20 meter i diameter, og vil fremstå som det primære element, og klitterne det sekundære. Forslaget tager højde for de nødvendige parkeringspladser og muligheder for ophold og oplevelse af havet og solnedgangen. Nu igangsættes en proces, hvor projektet justeres endeligt i en dialog mellem rådgiver og projektets relevante parter.

Formanden for dommerkomiteen Lars Møller, der også er formand for Teknisk Udvalg udtalte på mødet:

”Solnedgangspladsen har i flere år kaldt på fornyelse og en gentænkning af hele pladsen – dens potentialer og de bindinger, der også har ligget for opgaven. Derfor er det en glæde at se, hvorledes de tre deltagende arkitektfirmaer har grebet opgaven an i respekt for natur og områdets særegenhed, og vinderprojektets kvaliteter vil understrege, hvorfor netop det er blevet valgt.”

Projektchef i Realdania, Lars Autrup siger: ”Solnedgangspladsen i Skagen er et enestående eksempel på et sted, som virkelig tæller. Ud over en helt særlig natur rummer stedet masser af historie, og disse kvaliteter underbygger vinderprojektet på en fin og samtidig diskret måde.”  

Om projektet

Solnedgangspladsen er stedet, der tæller i Gl. Skagen. Her mødes by og hav, borgere og gæster – og herfra har man et spektakulært udsyn mod Vesterhavet og en fantastisk solnedgang. Men den asfalterede plads yder ikke beliggenheden retfærdighed. Opgaven er således at skabe en fornyelse af høj kvalitet uden at ændre på stedets særegenheder.

Fornyelsesprojektet for den kendte plads i Gl. Skagen er en del af Realdanias kampagne STEDET TÆLLER.

En kampagne, der støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Kampagnens projekter skal udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten med fokus på kystturisme. Realdania har afsat i alt115 mio. kr. til formålet.

Økonomi

Hvert af de deltagende arkitektfirmaer modtager kr. 125.000 for deres forslag.

Hele projektet til 9 mio. kr. finansieres af Realdania med 5 mio. kr. Frederikshavn Kommunen, der er ejer af pladsen bidrager med 2 mio. kr. og Inge og Asker Larsens fond og ENV fonden hver med 1 mio. kr.

Den videre proces

Der forestår nu detailprojektering og udbud af anlægsarbejderne, der påbegyndes i november 2016. Indvielse af pladsen sker i maj/juni 2017. Entreprisesummen er 6.4 mio. kr.

Se mere hos Realdania

Gå til Stedet Tæller