Søg anden runde af aktivitetspuljen

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter åbner nu for anden ansøgningsrunde. Puljens anden runde løber ad to omgange fra den 1. november til den 31. december med ansøgningsfrist den 7. december 2020 og igen fra den 1. januar frem til den 31. januar 2021 med ansøgnings-frist den 8. februar 2021.

 

KILDE: Slots- og Kulturstyrelsen

I forbindelse med den politiske aftale, der blev indgået mellem regeringen og et bredt flertal af folketingets partier den 27. oktober, blev det besluttet af forlænge Aktivitetspulje til kulturaktiviteter.

Den politiske aftale betyder, at der kommer yderligere 300 millioner kroner til aktivitetspuljen fordelt på to ansøgningsrunder med 150 millioner kroner i hver runde.

Fra i dag kan kulturaktører søge tilskud til nye eller planlagte kulturaktiviteter i perioden fra den 1. november 2020 til den 31. december 2020. I begyndelsen af januar bliver der åbnet for ansøgninger til perioden fra den 1. januar til den 31. januar 2021.

Fakta om puljen
Aktivitetspuljen kan søges af blandt andet foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder, som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter som for eksempel teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up-venues, revyer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.

Kriterier for at søge puljen:

• Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer.
• Puljen yder tilskud på op til 65 procent af kulturaktivitetens omkostninger.
• Der kan søges om maksimum 1,5 millioner kroner per aktivitet.
• Hver ansøger kan højst modtage 6 millioner kroner i tilskud fra puljen.

Søg og læs mere om aktivitetspuljen