Sejr for hele Europas arkitektoniske kulturarv

EU værner om endnu ikke udpegede bevaringsværdige bygninger i en undtagelsesbestemmelse i nyt bygningsdirektiv.

Kommissionen lagde ellers op til, at kun officielt beskyttede bygninger i fremtiden ville være undtaget bygningsdirektivets energimærkningskrav.

Da størsteparten af Danmarks, og også resten af Europas bevaringsværdige bygninger, ikke er officielt beskyttede i kommune- eller lokalplaner, imødeså Historiske Huse, at en stor del af disse huses bevaringsværdier ville være truet af udvendige isoleringer. Ikke fordi energimærkningskravene i sig selv vil kræve, at isoleringen foretages udefra, men fordi udvendig isolering er det billigste og det nemmeste

Med hjælp fra Pernille Weiss, MP, lykkedes det imidlertid at få Parlamentet til at stemme for en udvidelse af undtagelsesbestemmelsen til også at omfatte endnu ikke beskyttede historiske bygninger.

Men sagen kunne først betragtes som værende vundet efter endelig drøftelse i trilogen, der består af EU’s ministerråd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. I denne uge modtog Historiske Huse meddelse om, at der var opnået enighed om en modificeret formulering af parlamentets forslag, hvor undtagelsesbestemmelsen fortsat omfatter ”officially protected buildings” men nu også ”other heritage buildings, in so far as compliance with the standards would unacceptably alter their character or appearance, or if their renovation is not technically or economically feasible”.

Historiske Huse er tilfreds med resultatet, der sender stærkt signal om et samlet EU´s holdning til bevaring af europas arkitektoniske kulturarv.

Ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger skal naturligvis deltage i nedbringelse af C02, men nu blot under hensyntagen til bevaringsværdierne. Det bliver mere besværligt og dyrere. Her er det vigtigt at både nuværende og fremtidige incitamentsordninger også omfatter disse bygninger ved indvendige isoleringstiltag. Dette er af uforståelige grunde desværre ikke tilfældet i dag.

Historiske Huse imødeser nu drøftelser med danske politikere, ministre og embedsværk, som får indflydelse på ordlyden, når direktivet skal implementeres i Danmark. Det er vigtigt, at formuleringen ikke giver anledning til tvivl om, at bygninger med tilstrækkelige bevaringsværdier er undtaget direktivets energimærkningskrav.

Vi anbefaler, at ejerne af bevaringsværdige bygninger, der ikke er omfattet af lokalplan med bevaringsbestemmelser eller indskrevet i kommuneplan, skriftligt henvender sig til deres lokale kommune og beder om at få vurderet og registreret deres bevaringsværdige hus. Vedlæg billeder af huset fra forskellige verdenshjørner, inklusiv relevant data vedr. opførelsesår m.m. og evt. arkitekt.

For mere information om undtagelsen af historiske bygninger i EU’s bygningsdirektiv, kontakt Birthe Iuel på bi@historiskehuse.dk