Hendes Majestæt Dronningen har tildelt Dannebrogordenens ridderkors til Historiske Huses direktør Birthe Iuel

Historiske Huses direktør, Birthe Iuel, er blevet dekoreret med Dannebrogordenens ridderkors ved et arrangement på Meilgaard Gods på Djursland.

Højtidligheden blev foreviget foran Meilgaard Gods. På billedet ses: Godsejer Erik Vind (Sanderumgaard), Godsejer Ann Sophie Gamborg (Møllerup), Direktør Birthe Iuel (Historiske Huse), Inger Marie Kirketerp Scavenius (Klintholm), Godsejer Nicolas de Bertouch-Lehn (Lungholm).

Fredag den 29. sept. 2023 blev Historiske Huses direktør, Birthe Iuel, dekoreret med Dannebrogordenens ridderkors. Det er Herregårdsudvalget i sektionen for Større Jordbrug under Landbrug & Fødevarer, der har indstillet Birthe Iuel til at modtage  ordenen. Udvalgsmedlem, godsejer Nicolas Bertouch-Lehn udtalte følgende i denne forbindelse:

“I mere end to årtier har Birthe Iuel været en nøglefigur i opbygningen af en vigtig del af vores kulturarvssamfund her i Danmark og hendes bidrag til vores nationale kultur er intet mindre end bemærkelsesværdig. Birthe Iuel har tidligt anerkendt behovet for samarbejde, handlet på det og ført vores sag fremad gennem stærke partnerskaber”.

Læs hele pressemeddelelsen her