Rudersdal Kommune opretter bevaringspris

Nu kan borgere byde ind med kandidater til Arkitektur- og Bevaringspriserne 2021, der både hylder den nytænkende arkitektur og bevaring af værdifuld arkitektur og kulturarv.

Villa ved Søllerød Naturpark af Gerd Bornebusch. Foto: Lars Engelgaard.

 

Ser du et spændende nybygget hus, når du går din aftentur? Bor du i Rudersdal Kommune og kender du et velbevaret og smukt ældre hus eller bygning, eller har du selv en ejendom, som du er særlig stolt af og gerne vil vise frem som eksempel på god arkitektur og byggeskik? Kan du svare ja til noget af dette, så har du nu muligheden for at indstille dit yndlingsbyggeri som kandidat til Arkitektur- eller Bevaringspriserne 2021.

To priser skal hædre både nyt og gammelt

Som noget nyt i år vil Rudersdal Kommune uddele to priser i stedet for én samlet pris, således at der både uddeles en Arkitekturpris og en Bevaringspris.

”Rudersdal Kommune rummer enestående arkitektur i form af bymiljøer, bygninger og anlæg af både ældre og nyere dato. Det vil vi gerne anerkende. Med Arkitektur- og Bevaringspriserne sætter vi lys på de mange eksempler på god arkitektur, der er i kommunen, og som bidrager til at styrke arkitekturen og bygningskvaliteten.”, fortæller formand for Byplanudvalget Anne Christiansen.

I kriterierne for uddeling af Arkitektur- og Bevaringspriserne er der både plads til at hylde smukt og veltilpasset nybyggeri og anlæg af høj kvalitet og samtidig også sætte fokus på kvaliteterne ved bevaring af ældre bygninger. Der er i kommunen mange bevaringsværdige bygninger, som er med til at styrke og fastholde lokalområdernes særlige identitet. Anne Christiansen fortsætter:

”Jeg er særlig glad for, at vi nu giver mulighed for også at uddele en bevaringspris, så vi både kan præmiere nyt og gammelt. For mange borgere er det særligt vigtigt, at vi passer godt på vores bygningsarv. Men vi har også brug for, at ny dansk arkitektur kan udvikle sig, også i Rudersdal-Når det lykkes at bygge nyt med kvalitet og med stor respekt for omgivelser mv., så er der også grund til, at vi påskønner dette. På den måde er de to priser en udmøntning af Rudersdal kommunes Arkitektur- og Bevaringspolitik, og vinderne kan fungere som forbilledlige eksempler for bygherrer og borgere i kommunen”.

Indstil dit yndlingsbyggeri senest 9. august 2021

Har du en eller flere kandidater, skal Rudersdal Kommune have modtaget dit bud senest fredag den 9. august 2021. Du indstiller til prisen på  https://www.rudersdal.dk/arkitektur Her kan du også læse om kriterierne for tildelingen.

Priserne uddeles på arkitekturens dag den 4. oktober 2021 ved et offentligt arrangement. De forslag, der fremsendes til Rudersdal Kommune, bliver bedømt af et bedømmelsesudvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen og med fagdommere udpeget af Arkitektforeningen.

For at være med i bedømmelsen af Arkitekturprisen, skal projektet være udført indenfor de seneste 15 år. Er du i tvivl om, hvornår byggeriet eller renoveringen er udført, vil Rudersdal Kommune undersøge det i forbindelse med indstillingen. For emner til Bevaringsprisen er der ingen tidsfrist i forhold til opførelse eller evt. renoveringer mv.

Læs om Rudersdal Kommunes ”Arkitektur- og Bevaringspolitik” samt om Arkitektur- og Bevaringspriserne på: https://www.rudersdal.dk/arkitektur