Referat fra Generalforsamlingen 2023 i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

Læs om årets gang i foreningen

Foreningen Bevaringsværdige Bygninger holdt generalforsamling, den 28. nov. 2023.

Læs referatet fra dagens møde her: Referat af GF 2023 i Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

Du kan også læse Bevaringsværdige Bygningers årsberetning her: Årsberetningen for 2023

Har du spørgsmål til referatet eller til Historiske Huses arbejde for og med de bevaringsværdige bygninger, så kontakt vores sekretariat på sekretariat@historiskehuse.dk