Realdania By og Byg indvier Poul Egedes hus i Grønland

undefined

Kilde: Realdania

Stedet er Ilimanaq – en lille bygd knap 300 km nord for Polarcirklen i det vestlige Grønland; et naturområde, som på UNESCOs verdensarvsliste er beskrevet som et enestående grønlandsk natur- og kulturmiljø.

Engang et traditionelt hvalfangersted; frem over centrum for en unik sammensmeltning af turisme, natur, fiskeri, kulturarv og bæredygtighed.

Huse med stor historisk og kulturel betydning

Interessen for den lille grønlandske bygd og ikke mindst to af bygdens træhuse, som udgør nogle af Grønlands ældst bevarede og fredede huse fra kolonitiden, startede for over ti år siden. På det tidspunkt indledte Realdania By & Byg et samarbejde med Grønlands Nationalmuseum om mulighederne for at give nyt liv til den grønlandske kulturarv.

– Begge huse har stor historisk og kulturel betydning for Grønland, Diskobugten og bygden og for kulturarven som helhed, og på den baggrund købte Realdania By & Byg i sommeren 2014 de to huse: Missionæren og handelsmanden Poul Egedes hus og kolonialbutikken, siger adm. direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.

Herefter startede arbejdet med at restaurere, bevare og omdanne de to huse til formidlingscenter, restaurant, konferencelokale og butik med indhandel af lokale fangster og jagtudbytter.

Nye turisthytter og forbedret infrastruktur

Sideløbende med Realdania By & Bygs restaurering af de to huse har projektets øvrige to parter – Qaasuitsup Kommunia og World of Greenland – sat andre initiativer i gang: World of Greenland har i bygden opført 15 moderne, smukt indpassede turisthytter, mens kommunen har forbedret infrastrukturen, anløbsforholdene i havnen, kloakeringen, vandforsyningen og affaldssorteringen samt etableret nye stiforløb.

En stor del af restaureringen er udført med arbejdskraft fra området, og når alle de nye tiltag fremover drives videre, sker det med lokal arbejdskraft.

Det er ambitionen, at projektet via turisme kan skabe blivende arbejdspladser, udvikling og indtægter til lokalsamfundet på en måde, som sikrer såvel økonomisk som social bæredygtighed – med udgangspunkt i stedets værdier og respekt for Grønlands kulturarv.

– Det er vores ønske, at erfaringerne fra partnerskabet kan fungere som et demonstrationsprojekt, hvorfra der kan hentes læring, viden og inspiration til det fremtidige arbejde med at bevare, udvikle og levendegøre Grønlands enestående kulturarv, understreger Peter Cederfeld.

Læs mere hos Realdania