Protest mod nedrivning af Munkekroen

Gammelt postkort med Munkekroen i Skanderborg.

Kære Mette Bock,

Vi henvender os til dig om en konkret sag, hvor din og Slots- og Kulturstyrelsens holdning er af principiel betydning for de ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Bygninger der alle er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler i dette konkrete tilfælde en fredet bygning nedrevet på trods af klar indstilling fra Det Særlige Bygningssyn om at opretholde fredningen.

Det Særlige Bygningssyn skriver i sin indstilling, at man finder det: ”helt uacceptabelt, hvis bevidst og systematisk misligholdelse af en fredet bygning igennem adskillige år skal føre til, at fredningen ophæves”Alligevel har Slots- og Kulturstyrelsen indstillet, at man ophæver fredningen af Munkekroen, som siden 1700-tallet har fungeret som kro og restaurant ved den østjyske landevej (chausseen).

Man belønner med andre ord en ejer med en centralt beliggende byggegrund med en tilladelse til nedrivning, efter at ejeren i årevis har ladet en bevaringsværdig og fredet bygning forfalde. Det rejser naturligvis spørgsmålet, om ministeren deler Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse af, at årelang, systematisk og grov misligholdelse af en fredet ejendom, skal belønnes med ret til at bygge nyt?

Vi er bevidste om, at nedrivning af et 300 år gammelt gæstgiveri i en mindre købstad ikke i sig selv har landsdæk-kende betydning. Men vi vil gerne gøre dig og andre opmærksomme på det dybt skadelige signal, sagen sender til andre ejere af fredede bygninger. Et signal, som kan få betydning for mange andre fredede ejendomme rundt om i Danmark. Det er et signal om, at man som ejer kan tilsidesætte sin vedligeholdelsespligt. Man kan se bort fra  bygningens kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømæssige værdier.

I stedet kan man tilsyneladende med myndighedernes velsignelse fokuserer på den værdi byggegrunden har i kroner og ører, når den fredede bygning er revet ned. Har den fremgangsmåde og sagsbehandling virkelig Kulturministeriets velsignelse?

Med venlig hilsen

Skanderborg Museumsforening ved

 

Jørgen Frost Larsen                                       Jørgen Lorenzen                        Niels H. Petersen

Formand for bestyrelsen                               Bestyrelsesmedlem                     Bestyrelsesmedlem

Evt. henvendelse til Skanderborg Museumsforening om denne sag bedes rettet til Niels H. Petersen, Adelgade 9, 8660 Skanderborg, tlf. 3031 7484, E-mail: nielshenrikpetersen@gmail.com