Profilen: A r k i t e k t u r e t

ArkitekturetA.jpg     A r k i t e k t u r e t har arbejdet med DPU i Emdrup. Foto: Jens Lindhe

 

I december 2014 påbegyndte Grethe Pontoppidan nyregistreringen af 180 huse i Hvidovre med henblik på at beskrive og bedømme deres bevaringsværdier. Der var tale om ”almindelige” huse og ikke stor ikonisk arkitektur:

”Den slags arbejde er vigtigt, fordi det er disse huse, der giver et forstadsområde som Hvidovre karakter og kvalitet. Men man skal ændre sin tankegang lidt i forhold til f.eks. fredede huse, fordi det her som regel ikke er det enkelte hus, der står og stråler. Det er i stedet den sammenhæng og historie det indgår i, der er vigtigst. Der er tale om miljøer, som i deres helhed er helt afgørende for den lokale identitet og hjemfølelse og som har nogle sanselige værdier, der taler til vores fantasi”, siger Grethe Pontoppidan.

Det er et stort arbejde, men helt afgørende, hvis man ønsker at bevare det bedste fra efterkrigstiden – også de bedste almene boliger fra perioden.

”Med f.eks det 20’ende århundredes typehuse kræves der tid til grundig kortlægning og registrering, så man kan finde det rigtige snit i forhold til, hvad der skal bevares, og hvor man godt kan gå lidt hårdere til den, for at få moderniseret bygningerne”

Og det er ikke kun murstenbyggeriet, der bør have vores bevågenhed:

”Skiftet fra traditionelt håndværk til den begyndende industrialisering i byggeriet har skabt nogle meget interessante blandingsformer f.eks. i betonbyggeriet. Her ser man eksempler på betonmontage udført som håndværk – f.eks. i Bellahøj byggeriet, som krævede mange og dygtige håndværkere og bl.a. derfor har en utrolig detaljerigdom og sanselighed ”

Ifølge Grethe Pontoppidan er udfordringen i forhold til at passe på disse bygninger ikke de bevaringsredskaber vi har til rådighed, men den generelle forståelse blandt både fagfolk og i almindelighed:

”Det er den store fortælling om perioden, som først og fremmest skal være med til at løfte forståelsen for det 20. århundredes byggeri. Men derudover er der en basal mangel på viden om f.eks. byggeteknikker, de nye materialer og håndværk. Hvis vi skal bevare det bedste fra perioden kræves der en indsats i forhold til at indhente og formidle denne viden mere bredt.”

Se profil for a r k i t e k t u r e t