Officerskvarteret i Aarhus truet

Langelandsgade 106 – i dag og med planlagt byggeri.

Af Simon Stadsholt

Officerskvarteret har sin beliggenhed i hjørnet mellem Langelandsgade og Kasserneboulevarden og er et grønt område med mange villahaver. Det er karakteristisk med de mange gamle bevaringsværdige bygninger, hvoraf flere har været officeresboligere for områdets tidligere kaserner. Desværre er dette naturskønne område i midten af Aarhus under pres. I starten af 2016 blev Langelandsgade 108 revet ned og erstattet af et fire-etagers nybyggeri, som på ingen måder matcher de omkringliggende huses charme og historie. Udover det nybyggede hus har bygherren af det nye byggeri valgt at fjerne alt grønt så som hæk, græs, træer og planter og erstattet det med fliser samt et kunstigt plastiskstakit, som adskiller de grønne områder, som førhen var forbundet af stier og fælles villahække.

Flere huse i kvarteret er allerede forsøgt opkøbt med henblik på nedrivning. Huse, som ikke fejler noget, og som med deres historie og udsende er med til at gøre Officerskvarteret til et meget specielt og bevaringsværdigt område i midten af Aarhus.

Det er ærgerligt, at politikerne i Aarhus i deres iver for byfortætning og -fornyelse er med til at sætte dette spændende og gamle kvarter under pres og på sigt helt fjerne det, da det netop er kvarterer som dette, der er med til at forme Aarhus, som den storby den er, og ikke en hvilken som helst provinsby i Jylland.

Byfornyelse er ikke en ny tendens, men lige i øjeblikket går det meget stærkt og i et tempo, der betyder, at Aarhus vil miste meget af den diversitet og alsidighed, der kendetegner byen. Flere af de huse, der står til at blive fjernet, er flerfamiliehuse, bofællesskaber og kollektiver, hvor der er plads til mange forskellige mennesker, så det eneste byen opnår ved fornyelsen af området, er et mere sterilt bybillede uden nogen form for historie og plads til alternative boformer. Desuden skal en storby som Aarhus have plads til de forskellige kvarterer med deres historie og mangfoldighed, ellers ender byen med at blive steril, historieløs og værst af alt – set fra et politisk synspunkt – uattraktiv.

Officerskvarteret kan stadig redes, men det kræver en fredning af bygningerne i området og meget aktuelt en fredning af den nedrivningstruede Langelandsgade 106. Alt andet vil være et stort tab for Aarhus og en høj pris at betale for byfortætning.