Ny kursusrække i bygningsbevaring

Med afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens 45 nye faglige retningslinjer til istandsættelse af fredede bygninger afholder Center for Bygningsbevaring 13 kursusdage særligt rettet mod arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og museumsfolk.

 

Kursusrækken er udviklet af Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Slots og Kulturstyrelsen og Kunstakademiets Arkitektskole, som begge er medafsendere. Kursusforløbet byder på indlæg fra over 50 fagfolk, der kommer fra både Slots- og Kulturstyrelsen og Kunstakademiets Arkitektskole, men også fra de nye Kgl. Bygningsinspektører og deres tilknyttede ingeniører, NATMUS, Byggeskadefonden, DOCOMOMO, Teknologisk Institut, Københavns Kommune, Gentofte Kommune og et par tegnestuer, samt besøg i nogle af restaureringsværkstederne i Raadvad.

Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Pris
4.000 kr. (ex. moms) pr. kursusdag
Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Gå til tilmelding

OVERSIGT

Del 1 – Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik

Kursusdag 01 – d. 23.09.2020
Fredede- og bevaringsværdige bygninger.
Kurset afholdes i Raadvad.

Kursusdag 02 – d. 30.09.2020
Restaurering og projektering.
Kurset afholdes i Raadvad.

Kursusdag 03 – d. 07.10.2020
Landskabsplanlægning, arkitektur, landskabspleje og klimasikring
Kurset afholdes i Raadvad.

Del 2 – Bygningskultur, konstruktioner og installationer

Kursusdag 04 – d. 04.11.2020
Bæredygtighed og cirkulær økonomi på for eksisterende bygninger og nybyggeri.
Kurset afholdes på KADK på Holmen.

Kursusdag 05 – d. 18.11.2020
Energiforbedringer og indeklima.
Kurset afholdes i Raadvad.

Kursusdag 06 – d. 02.12.2020
Konstruktioner – brandsikring og tilgængelighed
Kurset afholdes i Raadvad.

Kursusdag 07 – d. 06.01.2021
Tekniske installationer.
Kurset afholdes i Raadvad.

Del 3 – Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

Kursusdag 08 – d. 20.01.2021
Facader i grundmur.
Kurset afholdes i Raadvad.

Kursusdag 09 – d. 03.02.2021
Facader og etagedæk i beton.
Kurset afholdes i Raadvad.

Kursusdag 10 – d. 24.02.2021
Bindingsværk.
Kurset afholdes i Raadvad.

Kursusdag 11 – d. 03.03.2021
Tage og tagværker.
Kurset afholdes i Raadvad.

Kursusdag 12 – d. 17.03.2021
Vinduer og døre.
Kurset afholdes i Raadvad.

Kursusdag 13 – d. 07.04.2021
Interiørrestaurering.
Kurset afholdes i Raadvad.