Ny folder til ejere af historiske huse

Folder til ejere, rådgivere, håndværkere, ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med fredede huse og bygninger.

Slots- og Kulturstyrelsen har udgivet folderen ”Når bygningen er fredet”, der giver svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål omkring den lovgivning, ejere af fredede bygninger er underlagt.

Hvad er ejers ansvar? Hvad skal man søge om eller have tilladelse til, og hvad kan man gøre uden tilladelse? Hvilke muligheder er der for støtte og fradrag? Herudover fortælles der i billedtekster lidt mere indgående om styrelsens praksis og veje til at lette sagsbehandlingen og dermed få fx en bygesag hurtigere behandlet.

Folderen henvender sig først og fremmest til ejere, men kan også bruges af f.eks. rådgivere, håndværkere, ejendomsmæglere og andre.

Læs folderen Naar bygningen er fredet

Har du spørgsmål, så skriv til Slots- og Kulturstyrelsen på cfk@slks.dk.