Lad vores arkitektoniske perle være i fred

Af borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup (V)

Et kendt mundheld lyder: ”If it ain’t broken, don’t fix it”. Det kommer jeg til at tænke på, når jeg læser Johan Westh Hage fra Bygningskultur Danmarks kommentar til min skepsis over for fredningen af Uglegårdsskolen. 

Han revser mig for ”manglende blik for kulturarvens potentiale”, og det er her, mundheldet bliver relevant, for hvis der er noget, vi i Solrød byråd er bevidste om, så er det Uglegårdsskolens fantastiske arkitektur og potentiale, og derfor passer vi med stor nidkærhed og engagement på skolen. Det har vi ved adskillige lejligheder fået stor ros for, så hvorfor skal staten pludselig blande sig med en fredning og forsøge at reparere noget, der tydeligvis ikke er gået i stykker?

Solrød er ikke kommunernes svar på Taleban eller Islamisk Stat, der smadrer bevaringsværdig kulturarv, bare fordi vi kan. Tværtimod er vi meget glade for og stolte over vores særlige skole og som nævnt meget omhyggelige med at beskytte den, så en fredning får kun den konsekvens, at alle små og store ændringer af skolen i fremtiden bliver dyrere og mere besværlige for os, fordi staten har tildelt sig selv rollen som smagsdommer.

Kommunerne navigerer i disse år inden for en meget stram økonomi, som ikke er kendetegnet ved, at der kommer flere nye penge til, men tværtimod at der bliver færre og færre penge at gøre godt med – blandt andet pga. regeringens omprioriteringsbidrag og det øgede flygtningepres. Så vi har ikke brug for at få lagt de betydelige ekstra udgifter, der er forbundet med en fredning, oveni.

Og lad mig så i øvrigt også minde om, at vi har en kulturminister, der dengang han var indenrigs- og sundhedsminister, betonede, at når der står ”kan” i en lovtekst eller bekendtgørelse, skal myndighederne forstå det som ”skal ikke”. Altså bare fordi staten kan blande sig, betyder det ikke, at den skal. Og derfor er fredningen en unødvendig indgriben i det kommunale selvstyre.

 

Lad mig her til sidst endnu engang gentage og dermed understrege, at vi er helt enige i, at Uglegårdsskolen er en særlig arkitektonisk perle – det er jo derfor, vi har passet så godt på den gennem alle årene!