Kursusdage i bygningsbevaring

Ruinterænnet, Vordingborg. Foto: Bygningskultur Danmark.

Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes arbejde med de fredede og bevaringsværdige bygninger og at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer. Kurset retter sig mod museumsfolk, arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede –og bevaringsværdige bygninger. 

Værdisætning af bevaringsværdier samt restaureringsprincipper vil være gennemgående temaer på alle kursusdagene. Vi præsenterer en ny, enkel og meget operativ metode til analyse og værdisætning af bygninger og deres omgivelser, som kan være meget nyttig for både kommunale sagsbehandlere, ligesom projekterende arkitekter kan have glæde af metoden, da et af problemerne i dag er, at såvel kommunerne som de projekterende arkitekter ofte mangler en fast indarbejdet metode.

Ved vedligeholdelse, istandsættelse eller ombygning af ældre bygninger er det endvidere altafgørende for et teknisk holdbart resultat, hvilke materialer, konstruktioner og håndværksmetoder man anvender, fordi de skal arbejde sammen med husets eksisterende ældre materialer og konstruktioner. Alt dette og meget mere bliver belyst over de syv kursusdage.

Kursusdeltagerne vil tilegne sig et højt niveau af faglig viden om de muligheder og udfordringer, der knytter sig til istandsættelse, renovering, restaurering og ombygning af fredede og bevaringsværdige bygninger. Med kurset opnås nye kompetencer til at træffe de rigtige valg og vejlede husejere i forhold til de bevaringsværdige huse og bebyggelser.

Undervisere fra bl.a. tegnestuer, forskningsinstitutioner, statslige og kommunale myndigheder vil belyse de muligheder og udfordringer der knytter sig til istandsættelse, restaurering og ombygninger af fredede eller bevaringsværdige bygninger. 

Der vil være følgende kursusdage, der kan følges enkeltvis eller som samlet forløb:

Dag 1 Fredede og bevaringsværdige bygninger – Restaureringsteori og holdninger.

Dag 2 Interiører – Vægge, lofter, gulve, træværk, dekorationer og installationer.

Dag 3 Facader i grundmur – Afrensningsmetoder, pudsning, kalkning og typiske skader.

Dag 4 Vinduer – Træ, beslag, maling, energiforhold og blyproblematikker.

Dag 6 Tagbelægninger – Tegl- og skifertage, efterisolering og tagvinduestyper

Dag 7 Beton i kulturarven – Tilstandsvurdering, konservering, renovering

Læs mere hos Center for Bygningsbevaring