Historisk bygning i Viborg bliver til skole

Kilde: Realdania

undefined

Viborg private Realskole er grundlagt i 1890, og skolens nuværende lokaler ligger centralt i den historiske del af Viborg. Nu har skolen også overtaget en af Viborgs flotte, historiske bygninger, som ligger tæt på den nuværende skole, for at kunne huse alle skolens elever fremover. Det drejer sig om Nykredits tidligere domicil i Sankt Mathias Gade 3. Den tidligere kreditforening skal nu omdannes fra at have fungeret som kontorhus til at være en inspirerende ramme for skolens undervisning af de ældste elever. Bygningen er opført i 1906 og er tegnet af arkitekt Hach Kampmann. Kunstner Karl Hansen-Reistrup har desuden udsmykket bygningens lofter og vinduespartier.

Konkret skal de tidligere kontorlokaler på 1. sal indrettes til undervisningsmiljøer. Skolen får også mulighed for at bruge det eksisterende auditorium og kantineområdet. I kælderetagen, hvor der i dag blandt andet er bankbokse, skal der fremover være naturvidenskabeligt lærings-center. Omdannelsen går snart i gang, sådan at eleverne kan bruge de nye faciliteter fra skoleåret 2015/2016.

Skoleleder på Viborg private Realskole Lisbeth Rose-Hansen siger: ”Midlerne fra Realdania er særdeles centrale i forhold til at skabe fremtidens skole i fortidens bygning. Vi ønsker at bevare bygningens nuværende udtryk, og det er vores store ønske, at vi kan transformere huset fra kontorhus og kreditforening til et inspirerende læringsmiljø via en række særdeles velovervejede ombygninger. Sådanne ændringer er naturligvis komplicerede, da de skal udføres med nænsomhed og stor omtanke”.

Arkitekt og projektleder i Realdania Eske Møller siger: ”Viborg står som så mange andre byer i øjeblikket over for udfordringer med bygninger i de historiske bykerner, som mister deres funk-tioner. Det gælder både bygninger, som før har haft offentlige funktioner og andre markante huse. Realskolens genanvendelse af den tidligere kreditforening er et rigtig godt eksempel på, hvordan man ved at bruge en bygning til nye funktioner kan fastholde liv og aktivitet i den historiske bymidte. På den måde bliver bygningens nye funktion ikke kun til gavn for Realskolens elever, men for hele Viborg”.

Viborg private Realskole har 750 elever fra 0.- 10. klasse, heraf 65 elever i den internationale Cambridge-afdeling. Skolen blev stiftet i 1890. Realdania støtter projektet med 2 mio. kr.

Gå til Realdania