Kulturstyrelsen flytter til Nykøbing Falster

Nykøbing Falster Klosterkirke. Foto: Hubertus.

I regeringens rapport bedre balance kan man læse følgende:

I Nykøbing Falster placeres et nyoprettet kontor, Statens Kulturarvskontor, under Slots- og Kulturstyrelsen med 60 arbejdspladser, som skal varetage opgaver vedrørende Danmarks kulturarv (fortidsminder, bygningsfredning og statslige ejendomme).

Udflytningen, der i alt flytter ca. 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets fire andre regioner, kræver ikke politisk flertal, men er en administrativ beslutning, der dog har opbakning fra bl.a. Dansk Folkeparti. Der er tale om over 10% af de statslige arbejdspladser i København, der således flyttes ud i landet.

I rapporten begrundes flytningen bl.a således:

Regeringen står for en offensiv regional- og landdistriktspolitik. Det indebærer først og fremmest et stærkt fokus på vækst i den private sektor i alle dele af landet. Men det indebærer også, at flere statslige arbejdspladser skal ligge uden for hovedstadsområdet og i højere grad være til stede i alle landsdele. Statslige arbejdspladser er ikke sig selv tilstrækkelige til at skabe vækst og udvikling i et område. Men statslige arbejdspladser kan bidrage til at skabe aktivitet og stimulere udviklingen i et område.

Læs hele rapporten “Bedre balance”