Kulturarven – en ressource for Europa

Europarådet har nu osgå fået øjnene op for at kulturarven skaber vækst – hvilket fremgår af nedenstående hensigtserklæring afgivet af formandsskabet.

Europarådet har nu også fået øjnene op for at kulturarven skaber vækst – hvilket fremgår af nedenstående hensigtserklæring afgivet af formandsskabet efter konference afholdt i Brügge i Belgien, med overskriften: Kulturarven – en ressource for Europa.

(Oversat af Birthe Iuel)

Med henvisning til konferencen ‘Kulturarv: en ressource for Europa. Fordelene ved interaktion “, erklærer det belgiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union følgende:

 • Kulturarven er vigtig på en række forskellige niveauer og fortjener behørig opmærksomhed:
 • Den europæiske kulturarv er en af de rigeste og mest forskelligartede i verden. Hvert år besøger millioner af mennesker monumenter, byer med kunst, arkæologiske udgravninger, museer og samlinger, arkiver, traditioner og kultur- og naturlandskaber.
 • Kulturarven er en vigtig kilde til både direkte og indirekte beskæftigelse. Hensynet til kulturarven og ny anvendelse af den er vigtige, stimulerende faktorer, når det gælder udvikling af en region.
 • Kulturarven spiller en væsentlig rolle i de europæiske borgeres livskvalitet. Mange mennesker identificerer sig med den kulturarv, der omgiver dem, fordi den er unik og uerstattelig.
 • Kulturarven bidrager til udviklingen af en fælles, men forskelligartet europæisk identitet. Det er en vigtig faktor i stimulering af kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog.

I Den Europæiske Union er kulturarven klassificeret under ‘kultur’, men begrebet kulturarv er bredere. Begrebet “kulturarv” står ikke alene, men er nært beslægtet med en række andre sektorer såsom landbrug, fysisk planlægning, medier, forskning, miljø og turisme, osv.

Hvad angår kultur spiller Den Europæiske Union kun en formidlende rolle. Selv om Unionen kan støtte samarbejde og udveksling af kompetencer og viden, er dens regulerende beføjelser begrænsede. Den daglige administration og bevaring af kulturarven er organiseret på et nationalt og/eller regionalt plan.

Den Europæiske Union har større beslutningskompetence på andre politikområder. Med denne overlapning mellem kulturarv og andre sektorer, kan den europæiske politik have direkte eller indirekte konsekvenser for kulturarven.

Det brede kulturarvsfelt bidrager til gennemførelse af politikken for de europæiske institutioner, men kunne organisere sig for bedre at tjene dens interesser og bekymringer på EU-plan.

Det belgiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union erklærer følgende:

 • Hvis vi skal nå frem til en optimal forvaltning og bevaring af den europæiske kulturarv, er det vigtigt, at vi spiller en proaktiv rolle vis-à-vis den udvikling, de udfordringer og muligheder, der byder sig inden for europæisk politik.
 • Det vil være tilrådeligt at udarbejde en specifik, langsigtet plan, der afsøger de muligheder der er for at sikre, at kulturarvens potentialer i højere grad indarbejdes i den generelle politik for Den Europæiske Union.
 • Samspillet med Den Europæiske Unions politiske niveau er centralt.
 • Forskellige elementer kan indgå i en langsigtet plan. Et af de centrale elementer er en gennemgang og udarbejdelse af et forslag om at oprette en europæisk platform: en paraplyorganisation, der repræsenterer regeringer, akademikere, fagfolk, støttede institutioner med ansvar for indsamling af kulturarven og det civile samfund, der kan reagere på udvikling, udfordringer og muligheder, der byder sig inden for europæisk politik. Erfaringer og god praksis fra andre sektorer kan give inspiration til planen. Andre instrumenter og metoder, såsom de europæiske konsekvensanalyser, kan også yde et bidrag her.
 • Vi er forpligtet til at tage en række skridt til at udarbejde en sådan plan i 2011, være særlig opmærksom på mulighederne for at oprette en europæisk platform. Der vil blive nedsat en international undersøgelsesgruppe til formålet.
 • Alle berørte parter (Europa-Parlamentet, EU-medlemslande, Europa-Kommissionen, Europarådet, kulturarv sektor osv.) er inviteret til at bidrage. De kommende formandskaber for Den Europæiske Union vil også spille en vigtig rolle i opfølgningen af temaet.