Kortlægning af omkostninger ved hel eller delvis genopbygning af fredede bygninger efter større skade

Historiske Huse har opnået bevilling fra Bergiafonden til at kortlægge omkostningerne ved genopbygning af fredede huse

 

Det er i dag – i modsætning til tidligere – reelt ikke muligt at opnå en ”fuld-og-nyværdi”- bygningsforsikring på fredede bygninger, hvor forsikringen påtager sig risikoen for evt. fordyrende krav til genopførelse eller istandsættelse af en fredet bygning efter en større brand-, storm- eller vandskade. I stedet tilbyder forsikringsselskaberne en såkaldt ”førsterisikosum-forsikring” baseret på et beløb, som ejeren selv må definere.

Foruden at påtage sig risikoen for, om det forsikringsdækkede beløb nu også er tilstrækkeligt til at dække skaden, famler ejeren i dag i blinde, da der ikke findes en database over, hvad sådanne genopbygninger måtte løbe op i.

Da kun de færreste ejere af fredede bygninger har de nødvendige forudsætninger for at kunne foretage et sådant estimat på et kvalificeret grundlag. Derfor ønsker Historiske Huse at udarbejde en database over genopretningsudgifter til brug for sine medlemmer, og til eventuelle andre interesserede.

For at kunne gennemføre de dermed forbundne, nødvendige undersøgelser og oprette databasen, har Historiske Huse ansøgt Bergiafonden om midler til at iværksætte projektet: Historiske Huses ansøgning til Bergiafonden 2024

Til Historiske Huses store glæde har vi fået bevilget de fornødne midler til projektet: Tilsagn fra Bergiafonden til Historiske Huse, så nu kan arbejdet med at kortlægge udgifterne gå igang.