Jubilæumsskrift for Ringkøbing

13. jun 2014 – Ringkøbing Bevaringsforening

I bogen har Ringkøbing Bevaringsforening bedt en række personer, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, om at bidrage med artikler, og tilsammen viser de emnets mange sider og synsvinkler. I det historiske perspektiv fra Ringkøbings opståen som planlagt handels- og havneby til helt ny byudvikling som Ringkøbing K. I det politisk perspektiv fra vores borgmester til kulturministeren på Christiansborg. I kunsthistorikerens overordnede og handelslivets, håndværkerens og beboerens lokale perspektiv. Også i det kritiske perspektiv, der minder om, at det kan gå galt. Men tilsammen udtrykker de den glæde ved smukke og velbevarede bygninger, der er bevaringsarbejdets drivkraft.

Bogen kan også købes hos Bevaringsforeningen og på nettet hos A. Rasmussens Bogtrykkeri: www.forlagetaras.dk for 128 kr.

Læs mere hos Ringkøbing Bevaringsforening