Ivar Bentsens hus nedrevet

15. aug 2014 – Bygningskultur Danmark

Huset blev over pinsen nedrevet af ejeren, i strid med både byggeloven og lokalplanen. Huset tilhørte tidligere Holbæk Kommune og blev brugt som børnehave, hvorefter det blev solgt til den nuværende ejer. Naboer har påpeget, at huset var i dårlig stand, da kommunen solgte det. Ejer ville efterfølgende fjerne en række senere opførte barakker og skure på grunden.

Det blev imidlertid klart efter pinsen, at store dele af hovedhuset var blevet revet ned. Den igangværende nedrivning blev stoppet og der er derfor en lille del af huset tilbage. Ejer har efterfølgende søgt kommunen om at få nedrivningen lovliggjort. Der er ikke taget stilling til denne ansøgning, men en mulighed er, at en lovliggørelse betinges af en genopførelse.

Læs artikel på SN.DK