Indvendig isolering skal hjælpe fredet politigård

Kilde: Håndbog for Bygningsindustrien (Byggecentrum)

Bjarne Andersen er projektchef hos ELINDCO byggefirma A/S, som er hovedentreprenør på den omfattende renovering af Københavns Politigård. Han forklarer:

Politigården, som blev opført fra 1918 til 1924, bruges stadig den dag i dag som hovedkontor for Københavns Politi. Til trods for bygningens ellers solide bygningsværk er der opstået behov for en byggeteknisk opdatering og en energirenovering, så Politigården fortsat kan fremstå som en moderne arbejdsplads. Bygningens fredning sætter dog sine begrænsninger, og det bliver således vores opgave at bevare og genskabe bygningens originale arkitektur og konstruktion. Derfor er vi særligt opmærksomme på de materialer, der anvendes igennem hele renoveringen.

For at kunne bevare Politigårdens originale arkitektur og konstruktion blev en indvendig efterisolering en del af løsningen. Til efterisoleringen af ca. 600 vinduesbrystninger anvendtes Ytong Multipor isoleringsplader. Efterisoleringen består i, at den gamle vægbeklædning renses af, hvorefter Ytong Multipor isoleringsplader klæbes på med letmørtel på den diffusionsåbne bagvæg. Herefter letpudses der med Ytong letmørtel, som afsluttes med en diffusionsåben malerbehandling.

Læs mere hos HFB Byggecentrum