Barok-kabinet vender tilbage til Clausholm

undefined

Kabinetskabet var en del af Dronning Anna Sophies (1693-1743) indretning på Clausholm Gods i perioden 1730-1743. Efter hendes død blev skabet solgt på auktion og befandt sig i en årrække på herregården Odden. Derfra kom det via Birkumgaard på Gjøl til apoteker S.C. Strøyberg, som havde det stående i hjemmet ”Jens Bangs Stenhus” i Aalborg. Siden er det gået i arv i dennes familie.

Det var under et maskebal på Koldinghus i 1711, at Frederik IV (1671-1730) og komtesse Anna Sophie Reventlow fik øjnene op for hinanden. Kongen, der ellers var gift med Dronning Louise, bortførte den efterfølgende sommer den unge smukke komtesse fra hendes hjem på godset Clausholm i Jylland. I 1712 blev de viet til venstre hånd på Sønderborg Slot, og kongen skænkede hende flere danske godser, en høj årlig apanage, kostbare gaver og ikke mindst adelstitlen ”Fyrstinde af Slesvig”.

Clausholm Slot er et vores mest velbevarede barokslotte og et studie i perioden fra inderst til yderst. Derfor spiller slottet også en af hoverollerne i Bygningskultur Danmarks film med barokarkitektur i Danmark: