Hotel Astoria indstilles til fredning

Om fredningsværdierne skriver styrelsen bl.a.:

Hotel Astorias kulturhistoriske værdi knytter sig dels til bygningen som et funktionalistisk hovedværk, dels til bygningen som vidne om maskinindustriens betydning i 1930’erne. Dette ses bl.a. i den oprindelige konstruktion i jernbeton, etagernes rationelle planløsning og rumfordeling samt i anvendelsen af de funktionalistiske kendetegn i form af hovedtrapperummets curtain wall samt bagtrappens vinduesbånd. Hertil kommer det det strømlinede, stærkt associationsbårne formsprog, der får den besøgende til at tænke på dynamik, fart og bevægelse og som viser sig eksplicit i hotellets bomærke og det bevingede hjul på taget.

Ole Falkentorp var en oprørsk natur, der afstod fra at færdiggøre sin uddannelse på arkitektskolen  hvor historicismen stadig var en dominerende strømning, og hvor hans far var en ledende skikkelse.  I stedet blev han murersvend og rejste rundt i Europa. Han var blandt de stiftende medlemmer af Den frie Architektforening i 1909 og blev senere en af funktionalismens mest kompromisløse udøvere.

Forslaget er i høring indtil den 30. oktober 2015.

Se vores stemningsfilm om funktionalismen i Danmark: