Højer Byfond støtter de første projekter

Otte ansøgninger i første runde

Højer Byfond har i første uddelingsrunde modtaget otte ansøgninger. I fondens bestyrelse er man overordnet set tilfredse med antallet, særligt på grund af det korte tidsrum der var fra fondens lancering til den første ansøgningsfrist.

Fondsbestyrelsens primære opgave er at behandle ansøgninger og tildele støtte. Den første ansøgningsrunde er dog også brugt til at udstikke retningen for det fremtidige arbejde, og til at blive endnu mere specifikke omkring hvilke projekter, der kan støttes, og hvilke der ikke kan.

Formand for Højer Byfond Eske Møller siger: “Vi er meget glade for de ansøgninger, vi har modtaget, og vi er ekstra glade for at kunne uddele de første støttebeløb. Det er vigtigt for os, at de projekter, vi støtter, forbedrer husenes historiske udseende. Projekterne skal styrke det samlede egnsspecifikke kulturmiljø i Højer.”

Det overordnede mål for byfonden er gennem støtte at sikre bygningsarven i Højer. Derfor har bestyrelsen også valgt at åbne en dialog med nogle af de ansøgere, som i første omgang ikke blev tildelt støtte. Gennem dialogen håber bestyrelsen at ansøgningerne kan tilpasses, så det senere bliver muligt at støtte projekterne.

Støtte skal give Fru Nielsens gamle dør nyt liv

Et af de steder man har modtaget et positivt svar, er hos Gitte Brønlund Hansen, der sammen med partneren Helga ejer huset på Torvet 9 i Højer. Siden Gitte og Helga overtog huset for et par år siden, har de gået med planer om at føre huset tilbage til nogle af de oprindelige løsninger. Da de under oprydning i huset fandt det originale dørgitter, som den tidligere ejer havde gemt, opstod drømmen om en ny smuk dør til det gamle hus.

“Da vi fandt gitteret i skuret, vidste vi i første omgang ikke, hvad det var. Vi spurgte derfor den tidligere ejer, Fru Nielsen, og fik den fantastiske historie om, hvordan hun i 70’erne ikke havde råd til at få renoveret eller udskiftet den oprindelige dør med en tilsvarende, og at hun måtte nøjes med en moderne dør i stedet. Hun havde dog gemt gitteret i håbet om en dag at have råd til at få lavet en dør magen til den originale” fortæller Gitte Brønlund Hansen.

Inden arbejdet med en ny dør kan gå i gang, har bestyrelsen i Højer Byfond dog bedt om at se produktionstegningerne for døren. Når bestyrelsen har godkendt tegningerne, vil de også give endeligt tilsagn om støtte til projektet. Drømmen om den gamle dør er nu rykket tættere på, og Gitte har da også allerede talt med snedkeren om at få lavet tegningerne til bestyrelsen.

Fakta om Højer Byfond

Formålet med Højer Byfond er at yde økonomisk støtte til private til restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige og fredede huse i Højer og derigennem styrke byens særegne kulturmiljø. Fonden uddeler i alt 21 millioner kroner til formålet i årene 2017-2021.

Der gives støtte fire gange om året, og støtten tildeleles af fondens bestyrelse, som består af:

• Eske Møller, projektleder og arkitekt m.a.a., formand, udpeget af Realdania
• Preben Linnet, kommunalbestyrelsesmedlem, udpeget af Tønder Kommune
• Anne Marie Overgaard, museumsinspektør, udpeget af Museum Sønderjylland
• Flemming Mathiesen, arkitekt og medlem af foreningen Nordfrisiske/Vestslesvigske Ildsjæle, udpeget af foreningen