Årets arkitekturborgmester er fra Herning

Nu kårer Arkitektforeningen Hernings borgmester, Lars Krarup, til årets arkitekturborgmester 2021, fordi foreningen mener, at en vedvarende indsats over de sidste mere end 15 år har skabt en hel stribe vellykkede projekter og sat bylivet og arkitekturen i højsædet.

Lars Autrup, Arkitektforeningen og Borgmester Lars Krarup.

 

Pressemeddelelse fra Arkitektforeningen

En fokuseret og langsigtet strategisk indsats har sat skub på arkitektur og byliv i Herning. Biblioteket er rykket ind i bymidten, og bylivet er flyttet med. Den nyanlagte Fuglsang Sø skaber muligheder for at bo og være aktiv i naturen. Nye folkeskoler og boligområder samt forskønnede landskaber, landsbyer og centerbyer giver gode rammer for hverdagsliv, oplevelser og læring. Og kunst, arkitektur og byens modernistiske bygningsarv er blevet løftestang for byudvikling.

Borgmester Lars Krarup er gået forrest i denne udvikling, og derfor kåres han nu som årets arkitekturborgmester 2021 af Arkitektforeningen.

”Herning er en ung by og kommune, som ikke råder over en masse beundringsværdig bygningsarv eller kendte naturområder. Men gennem et bevidst og vedvarende politisk fokus er de – med Lars Krarup i spidsen – lykkedes med at sætte gang i en markant positiv arkitektur- og byudvikling, som andre kommuner kan lære af,” siger Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen.

Hernings bymidte er et foregangseksempel for byliv
I de cirka 20 år Lars Krarup har været borgmester, har han arbejdet for en politik, hvor et enigt byråd står bag en række større strategiske planer for byens fysiske udvikling. Disse er løbende udmøntet i konkrete projekter, som blandt andet tæller det nyrenoverede Herning Bibliotek i bymidten, kunstmuseet HEART, et nyt landskabeligt ankomstområde ved multiarenaen BOXEN samt Lindbjergskolen, der blev kåret som årets skolebyggeri i 2020.

”Jeg er meget glad for at være modtager af Arkitektforeningens borgmesterpris. Vi har en særlig tradition for at udvikle og nytænke byggeri og anlæg med udgangspunkt i den særlige Herning-ånd, som kan kendes på viljen til at afsøge nye løsninger og få ting til at ske. Og så har det altid været vigtigt for mig, at vi har haft nogle gode planer og turdet stille krav til kvaliteten med tanke på, at det skal stå i 100 år.” siger borgmester Lars Krarup.

Yderligere oplysninger
Sussi Heimburger, kommunikationschef, Arkitektforeningen, tlf. 24 46 81 61
Ole Hansen, kommunikationschef Herning Kommune, tlf. 40 22 32 28

 

FAKTA

 

Om prisen
Borgmesterprisen blev indstiftet af Arkitektforeningen i 2020 og uddeles én gang om året. Målet er at hylde de arkitektoniske fyrtårne og sætte fokus på de lokale politikeres indflydelse på den arkitektoniske kvalitet i byerne til inspiration for alle byer i Danmark.

Lars Krarup er udpeget som årets arkitekturborgmester 2021 af Arkitektforeningens bestyrelse efter en åben indstillingsproces.

Årets borgmesterpris er en bronzeskulptur, skabt af kunster og arkitekt MAA Jacob Sebastian Bang med udgangspunkt i hans soloudstilling Rotunda i 2019.

 

Om Lars Krarup

Født i 1972. Valgt til Hernings kommunalbestyrelse i 1998 og borgmester fra 2001-2021 for Venstre. Lars Krarup har desuden udmærket sig ved at engagere sig i det byggede miljø i hele Danmark gennem sit bestyrelsesarbejde i Foreningen Realdania.

 

Kort om Hernings udvikling

I starten af 1800-tallet var Herning blot en lille landsby med ganske få indbyggere, men anlæggelsen af et tinghus på en markvej blev startskuddet til en ny og hurtigt voksende by med industri og moderne infrastruktur. Siden var tekstilmesserne samt oprettelsen af en egentlig tekstilskole med til at definere det moderne Herning og er i dag del af byens kulturarv.

I hele sin borgmestertid har Lars Krarup arbejdet for en konsistent politik, hvor et enigt byråd har stået bag større strategiske udviklingsplaner, der løbende er konkretiseret i lokalplaner, udbud og projekter, bl.a. etableringen af Herning Bibliotek i et tidligere varehus i bymidten – et projekt, som vandt Renoverprisen i 2015. Andre projekter omfatter anlæggelsen af et nyt klimasikret landskab omkring multiarenaen BOXEN og etableringen af boliger og udendørsaktiviteter ved den kunstigt anlagte Fuglsang Sø.

Midt i det grønne landskab, lidt uden for Herning by, er Den Hvide By, Birk placeret. Området var oprindeligt en samling gårde, men er i dag er et internationalt kendt område for kunst, arkitektur, landskab, uddannelse og erhverv.

I 2020 har Herning tilsluttet sig netværket DK2020, hvor danske kommuner arbejder for en mere bæredygtig fremtid gennem værktøjer udviklet af det internationale bynetværk C40, ’The Climate Action Planning Framework’. Samme år etablerede kommunen et center for bæredygtighed – Bæredygtig Herning – og et tilsvarende råd bestående af 25 lokale kapaciteter fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kulturliv og andre relevante personer.