Nationalmuseet: Forskning, Samling og Bevaring – Bygning og Inventar

Bygning og Inventar under Nationalmuseet repræsenterer solid faglig ekspertise inden for bevaring af kulturarv. De konserverer og restaurerer mange forskellige materialer som for eksempel; malede interiører og facader, kalkmalerier, sten, malerier på lærred, maleri på træ og forgyldning, bemalede gentande, møbler, skind, læder, fotografisk materiale, papir og bøger samt store skulpturer i metal og meget mere.

I tæt samarbejde med kunderne tilrettelægges og sikres en bevaringsindsats, som er den optimale i hvert enkelt tilfælde. Der udføres ofte store og komplekse opgaver, der kræver gennemtænkte helhedsløsninger.

Opgaverne kan indeholde:

 • konservering og restaurering
 • metodeudvikling
 • undersøgelser som f.eks. pigment- og bindemiddelanalyser og farvearkæologiske undersøgelser
 • forskning
 • dokumentation
 • fotografering
 • formidling og rådgivning

Der arbejdes på grundlag af en solid håndværksmæssig praksis og en dybtgående viden om historiske materialer og teknikker.

Medarbejdernes ekspertise står til rådighed for såvel offentlige og private institutioner som privatpersoner, og  ved projektering af konserverings- og restaureringsopgaver. Nationalmuseet kan både have en rådgivende og udførende funktion.

Man kan altid henvende sig, hvis man har spørgsmål om materialer, skader og opbevaring. Der gives gratis og uforpligtende tilbud på konservering og restaurering.

Udvalgte referencer:

 • Odense Adellige Jomfrukloster, farvearkæologiske undersøgelser og restaurering af interiør
 • Frederiksberg Slot, loftmalerier
 • Brdr. Soldenfeldts Stiftelse, festsal og lofter samt udvendige terracottamedaljoner
 • Sankt Elisabeth Hospital, freskomalerier af Jais Nielsen
 • Eremitageslottet, farvearkæologiske undersøgelser og restaurering af interiør
 • Christian den IX’s Palæ, kinesiske lakskærme
 • Folketinget, Christiansborg Slot, frise i Vandrehallen og store kort i biblioteket
 • Marmorkirkens zinkskulpturer
 • Det Kongelige Teater, Museloftet og Loggia
 • Gammel Estrup Herregård
 • Bymuseet, Stormgade 18, interiør
 • Gl. Hjortespring Skole, aftræk af 32 m2 muralmaleri af Sigurd Swane
 • Tivoli, Direktørens kontor, 13 m2 billedfrise af papir
 • Det schweiziske Hus, interiør i limfarve
 • Krengerup Gods, kinesiske tapeter
 • Vestbad, farvearkæologisk undersøgelse og kommende rekonstruktion
 • Cykelpigen på Nørrebro, prøveaftræk af maleri
 • Christiansborg Slot, Tuxens maleri af kongefamilien
 • Finansministeriet, Kancellibygningen, loftmalerier af Krock og Le Coffre
 • Nørrebro Station, farvearkæologisk undersøgelse og kommende rekonstruktion